פייסבוק חזרה בה מבקשה שהגישה לבית-המשפט העליון למתן רשות ערעור ובעקבות כך תבוצע החלטת מחוזי להשבת 27 דפים שמפעילה חברת קריאיישן סטייג’

15:08 01.03.2019

קטגוריות: אינטרנט משפט רשתות חברתיות

תגים: ,

החברות Facebook Inc  ו- Facebook Ireland Limited הגישו לבית-המשפט העליון בקשה בהסכמה למחיקת הבקשה למתן רשות ערעור. ב- 25.2.2019 ניתנה החלטת כבוד הרשמת שרית עבדיאן: “כמבוקש וכמוסכם, אני מורה על מחיקת ההליך שבכותרת ללא צו להוצאות”.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

להלן הידיעה שפירסמתי כאן באתר ב- 7.2.2019:

החברות Facebook Inc  ו- Facebook Ireland Limited הגישו לבית-המשפט העליון בקשת ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 31.1.2019.

כבוד השופט דוד מינץ כתב בהחלטתו כי “הבקשה לרשות ערעור מצריכה תשובה. המשיבה [חברת קריאיישן סטייג’ בע”מ] תגיש את תשובתה עד ליום 13.2.2019, ובתוך כך תתייחס גם לבקשה לעיכוב ביצוע”. בנוסף, “ניתן בזאת צו ארעי לעיכוב ביצוע החלטת בית המשפט המחוזי מיום 31.1.2019 עד למתן החלטה אחרת”.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

התיק לגביו הוגשה בקשה רשות ערעור לעליון הוא תביעה המתנהלת בבית-המשפט המחוזי בתל אביב. כבוד השופט רחמים כהן כתב בין היתר בהחלטתו:

■ “בקשה לסעד זמני, שיורה למשיבות, Facebook Inc ו- Facebook Ireland Limited להשיב לפעילות מלאה 27 דפים בפלטפורמת פייסבוק, המנוהלים ומופעלים ע”י המבקשת, קריאיישן סטייג’, זאת עד להכרעה בתובענה העיקרית.

■ “המבקשת היא חברה ישראלית לשיווק דיגיטלי, הפועלת מזה כ- 5 שנים ומעסיקה כ- 20 עובדים. פעילותה מבוססת על הפעלת 27 דפים בפייסבוק להם, במצטבר, יש כ- 32 מיליון עוקבים ברחבי העולם. הדפים הוקמו בזמנים שונים מאז שנת 2013 ואילך ומטרתם לשתף סרטונים ותכנים שעשויים לעניים משתמשים מרחבי העולם.

■ “ביום 19.6.2018 החלה פייסבוק לסגור דפים של המבקשת ועד ליום 21.6.2018 סגרה את כל 27 הדפים. המבקשת פנתה לפייסבוק, התריעה בדבר הנזקים שנגרמים לה עקב סגירת הדפים ודרשה להשיב את הדפים לפעילות מלאה כפי שהיו ערב סגירתם. ביום 11.7.2018 השיבה פייסבוק לפניית המבקשת והודיעה שסגירת הדפים נעשתה על רקע הפרות של תנאי השימוש ומדיניות פייסבוק שנמצאו בדפים.

■ “משקיבלה את הודעת פייסבוק מיום 11.7.2018 הגישה המבקשת תובענה לבקשת סעד הצהרתי ולקבלת צו מניעה, שיורה לפייסבוק להשיב את דפים לפעילות מלאה וכן לחייב את פייסבוק בפיצוי כספי בסך של 1,000,000 ₪ בגין הנזקים שנגרמו לה בעקבות הסרת הדפים. עם הגשת התובענה הוגשה בקשה למתן סעד זמני שיורה לפייסבוק להשיב את הדפים לפעילות מלאה וזאת עד להכרעה בתביעה העיקרית.

■ השופט סוקר בהחלטתו את טענות המבקשת בהן נאמר בין היתר כי “סגירת הדפים ע”י פייסבוק נעשתה באופן שרירותי, מבלי שניתנה למבקשת כל התראה או הזדמנות לתקן הפרה כזו או אחרת הנטענת על-ידי פייסבוק. למבקשת אין כל ידיעה בדבר ההפרות הנטענות ע”י פייסבוק, על רקע הגשת התובענה העיקרית והבקשה לסעד זמני, נוכחה המבקשת להבין, שפייסבוק מעלה נגדה טענות המייחסות לה התנהלות העולה לכדי ספאם, פעולות של הפעלת תוכנות נוזקה, הטעיית משתמשים על-ידי מיזוג ושינוי שמם […] אין זו הפעם הראשונה שפייסבוק סוגרת או מגבילה דפים של המבקשת. סגירת הדפים שבגינה הוגשו התובענה והבקשה דנא, היא החמישית במספר. בכל הפעמים הקודמות נמצאו הדפים ללא דופי, וזאת לאחר שנבחנו ע”י פייסבוק, ועל כן הוחזרו לפעילות מלאה”.

■ השופט סוקר בהחלטתו גם את טענות המשיבות בהן נאמר בין היתר כי “המבקשת נעדרת זכות עמידה להגשת הבקשה והתובענה העיקרית מאחר שרק משתמשים פרטיים יכולים ליצור ולנהל דפי פייסבוק, זאת בעוד שהמבקשת היא תאגיד”.

■ “[…] לאחר שפייסבוק נקטה בפעולת אכיפה מהירה של סגירת הדפים, בעלי המניות במבקשת קיבלו הודעה לפיה הדפים נסגרו בגין הפרת תנאי השימוש והמדיניות של פייסבוק וניתנה להם הזדמנות לערער על סגירת הדפים. בעלי המניות במבקשת בחרו שלא לעשות שימוש במנגנון הערעור”.

■ בהמשך החלטתו קובע השופט כי “[…] סיכויי התובענה, בשלב זה, עברו את הרף המינימלי הנדרש […] שוכנעתי בטענות המבקשת לפיהן, סגירת הדפים עד להכרעה בתובענה העיקרית תסב לה נזק. המבקשת פועלת כחברה שכל עיסוקה הוא בתפעול וניהול הדפים בפייסבוק. כן מקובלת עליי הטענה שבשים לב לסביבת התחרות שבה פועלת המבקשת – העולם הדיגיטלי והמדיה החברתית, עצירת פעילותה לתקופה ממושכת עלולה להסב לה נזקים רבים, אשר יכולים להביא להוצאתה ‘מהמשחק’.”

■ “[…] סוף דבר: הבקשה למתן סעד זמני – מתקבלת. פייסבוק תשיב את 27 הדפים לפעילות מלאה עד ליום 5.2.2019. המשיבות תשלמנה למבקשת הוצאות משפט בסך של 5,000 ₪ ושכ”ט עו”ד בסך 11,700 תוך 30 ימים מהיום”.

מבזקים