פטור ממכרז: משרד התקשורת/לוג-און תוכנה בע”מ

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

תקנה: 3 (29)

שם הספק: לוג-און תוכנה בע”מ

מהות ההתקשרות: העסקת מנתח מערכות (בהיקף 509,100 ₪), בהתאם למכרז מרכזי לאספקת שירותי מחשוב למשרדי ממשלה

התחלת ההתקשרות: 8 באפריל 2018; סיום ההתקשרות: 7 באפריל 2019

החלטה: אושר

הערה: כמו ברוב המקרים בשנים האחרונות, גם במקרה זה לא פורסם פרוטוקול החלטת וועדת המכרזים המשרדית של משרד התקשורת בנושא.

מבזקים