פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”התמודדות הממשלה עם הגידול במסחר המקוון” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

כמקובל, כל אימת שמתפרסם דו”ח חדש של משרד מבקר המדינה, מפרסם במקביל אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה דו”ח מפורט הכולל התייחסויות של הגופים המבוקרים לליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה בדו”ח שלו.

בשנים האחרונות פירסמתי כאן באתר ציטוטים מתוך הדו”חות הללו של משרד ראש הממשלה ואני עושה זאת גם הפעם לגבי הדו”ח שפורסם השבוע (69א).

= = = = = = = = = = =  = = = = = = =

הפרק העוסק ב”התמודדות הממשלה עם הגידול במסחר המקוון”

הגופים המבוקרים בפרק זה של דו”ח המבקר: משרד הכלכלה והתעשייה – הסוכנות לעסקים קטנים,  רשות המיסים בישראל, חברת דואר ישראל בע”מ, משרד המשפטים –  נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות והרשות להגנת הפרטיות, משרד החינוך –  מזכירות הפדגוגית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים חברתיים, משרד האוצר, הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים שבמשרד לשוויון חברתי ומינהל התכנון.

תקציר תגובות המבוקרים:

■ המערכת הממוחשבת לייבוא אישי הושלמה מצד משרד הכלכלה וממתינים להשלמת מחשבון מיסים על ידי רשות המיסים לצורך הנגשתו דרך המערכת.  התהליכים מול משרדי הממשלה הושלמו וסוכמו השינויים הנדרשים בעניין חוקיות ייבוא אישי. התיקונים יאושרו בעת חתימה על צו ייבוא אישי שיאגד את כל חוקיות הייבוא האישי. אישור טובין תוך יומיים יופנם בתוך צו ייבוא אישי. צו ייבוא אישי פורסם להערות הציבור בחודש יוני והוא בשלבים מתקדמים לפני חתימה.

■ התוכנית שהממשלה מיישמת הינה בהתאם להחלטת הממשלה 3243 מיום 11.1.2018 בנושא ייבוא אישי ולפי לוח הזמנים שנקבע בה.

■ מנהל המכס, בשיתוף עם משרד הכלכלה, מפתח מחשבון מכס לייבוא אישי. על פי תוכנית העבודה, עד סוף רבעון ראשון לשנת 2019, צפוי המחשבון לעלות לאתר רשות המיסים לשימוש הציבור הרחב.

■ חברת דואר ישראל הקימה את מרכז הסחר המקוון בעיר מודיעין בשנת 2017  כחלק מיישום תוכנית אסטרטגית רב-שנתית אשר ממוקדת בהמשך הגידול בסחר המקוון והיייבוא האישי. מרכז הסחר המקוון, אשר הושקעו בו, עשרות מיליוני ש”ח, יצר לראשונה במדינת ישראל, תשתית לוגיסטית לקליטה של עד 100 מיליון חבילות בשנה, תהליך בידוק ביטחוני ומכסי קצר ויעיל, תהליך מיון מהיר לכ- 1,300 נקודות מסירה בכל רחבי הארץ, והכל תוך שימוש במיכון וטכנולוגיות מידע מתקדמות.

■ מינהל המכס צפוי לעבור למרכז הלוגיסטי של הדואר במודיעין במהלך הרבעון האחרון לשנת 2018 . עד למעבר הצפוי, חבילות מעוכבות, מועברות בשלב זה למתקן הדואר בתל אביב להמשך טיפול.

= = = = = = = = = = =  = = = = = = =

ציטוטים נוספים מתוך תגובות המבוקרים:

חברת דואר ישראל:

■ הסביבה העסקית בתחום הסחר המקוון נמצאת במגמת עלייה חדה בכל ארגוני הדואר בעולם, ויוצרת אתגרים חדשים לארגוני דואר ולוגיסטיקה משום שמדובר בהיקפים חסרי תקדים מבחינת הכמויות, היעדר מידע וסטנדרטיזציה של נפח, משקל, אריזה וכו’ לאותן חבילות. ארגוני הדואר בעולם, וחברת דואר ישראל בניהם, נדרשת לייצר פתרונות מורכבים לאתגרים הנובעים מהסחר המקוון. מרכז הסחר המקוון של חברת דואר ישראל, כאמור, מתמודד בהצלחה רבה על היקפי המשלוח אשר גדלים בכ- 30  אחוז מידי שנה, והחברה כבר כעת עוסקת בפיתוח ורכישה של פתרונות מיכון,  טכנולוגיות מידע והפצה אשר אמורות לסייע לה להתמודד בהצלחה עם התחזית לגידול נוסף בשנים הקרובות בהיקפי השימוש בסחר המקוון, הנפח והמשקל של החבילות, סוגי המוצרים הנשלחים, וסביבת החקיקה המכסית הקשורה בייבוא אישי. במסגרת זו, ומתוך כוונה לייעל את ההליכים התפעוליים בתהליך המיון וההפצה של דברי דואר וחבילות,  מתכננת החברה, בראשית שנת 2019, לאחד את מערך מיון דברי הדואר של החברה במרכז הסחר המקוון בעיר מודיעין, תוך איחוד שלושה בתי מיון בת”א, ירושלים וחיפה. בנוסף, מתוכננים הליכי רכישה של ציוד מיכון מתקדם אשר יקצר עוד יותר את הליך המיון, יחסוך עלויות כ”א וישפר את המידע ללקוח על שלב המיון של החבילה בתהליך עצמו.

■ החברה מפעילה במרכז הסחר המקוון מצלמה ייחודית אשר מפענחת את המיקוד ומס’ הטלפון הנייד של הנמען ומפיקה מדבקה ייעודית להמשך תהליך המיון. התקנתה בכל עמדות הקלדניות במרכז נמצאת בעיצומה, צפי לסיום – נובמבר 2018.

משרד החינוך:

■ משרד החינוך פועל לצרכנות נבונה גם במרשתת. הפעולות שננקטו עד כה: (א) שילוב נושא הסחר המקוון ביחידת לימוד בנושא הגינות בצרכנות-גלובליזציה במסגרת מדעי החברה – יחידת הלימוד תועלה לאתר הפיקוח על הוראת מדעי החברה ולפורומים ב- 1.9. ותישלח במקביל לכלל מורי מדעי החברה באמצעות צוות ההדרכה. יחידה זו פותחה בשיתוף המועצה הישראלית לצרכנות. (ב) במסגרת תכנית הלימודים לכיתות י’ המתעדכנת בימים אלו התווסף נושא זה ליחידת הלימוד הראשונה תחת תקציב אישי, משפחתי וצרכנות נבונה. במסגרת פרק זה ידונו התלמידים בין היתר בדרכי רכישה שונות, ביניהן הסחר המקוון תוך דיון ביתרונות והסיכונים הכרוכים בכל אחת מדרכי הרכישה השונות.

= = = = = = = = = = =  = = = = = = =

מבזקים