פורסמו תגובות המבוקרים לפרק העוסק ב”היבטים בפעילות המשטרה הצבאית החוקרת (מצ”ח)” בדו”ח החדש של מבקר המדינה

כמקובל, כל אימת שמתפרסם דו”ח חדש של משרד מבקר המדינה, מפרסם במקביל אגף המפקח הכללי לענייני ביקורת המדינה במשרד ראש הממשלה דו”ח מפורט הכולל התייחסויות של הגופים המבוקרים לליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה בדו”ח שלו.

בשנים האחרונות פירסמתי כאן באתר ציטוטים מתוך הדו”חות הללו של משרד ראש הממשלה ואני עושה זאת גם הפעם לגבי הדו”ח שפורסם השבוע (69ב).

הערה: ההדגשות אינן מופיעות במקור.

= = = = = = = = = = =  = = = = = = =

הגופים המבוקרים: צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל

הליקוי: “בביקורת נמצא כי במשטרת ישראל הנתונים מחברות התקשורת מתקבלים ישירות למערכות המידע של המשטרה, ואילו במצ”ח הנתונים אינם מתקבלים ישירות למערכות המידע שלה, אלא בדרכים אחרות – באמצעות מערכת כספות, בדיסק או בדוא”ל – בכפוף להתקשרות עם חברות התקשורת השונות.

“[…] יוצא איפוא כי בשונה ממשטרת ישראל,  המקבלת נתוני תקשורת הנוגעים לחקירות שבטיפולה באופן מקוון למערכות המידע שלה בתוך שעות עד ימים ספורים, במצ”ח נתונים אלה אינם מוזנים למערכות המידע שלה באופן מקוון ואינם מסונכרנים עימן, ותהליך קבלתם נמשך לעיתים ימים רבים. תהליך זה של קבלת נתוני התקשורת במצ”ח וניתוחם הוא אפוא תהליך מסורבל, איטי ועלול לגרום לעיכובים בחקירות. על מפקד מצ”ח לוודא כי הצעדים שננקטו לעיל לטובת קיצור תהליך קבלת נתוני תקשורת, אכן מיושמים. אם תהליך קבלת נתוני התקשורת לא יתקצר הלכה למעשה, על קמצ”ר ועל ראש אכ”א לבחון את הדרכים העומדות להם, בכפוף למגבלות החוק, לקידום פתרון טכנולוגי שייעל את העברת המידע מחברות התקשורת למצ”ח.

תגובת צה”ל: “העברת המידע בין צה”ל לבין חברות נתוני התקשורת הוסדר והנתונים מועברים כיום באופן מקוון, זמן הקבלה קוצר משבועות לטווח זמן מיידי.

תגובת משטרת ישראל: ” משטרת ישראל מוכנה לסייע ולעזור, ככל הניתן, למצ”ח. נערכה ישיבה בנושא באגף החקירות והמודיעין עם נציגי מצ”ח וייערכו פגישות עבודה נוספות עימם כדי לבחון את המשמעויות ולגבש איפיון עקרוני של הצרכים הנדרשים למצ”ח.

“אגף הטכנולוגיה והתקשוב (אטו”ב) מבקש להבהיר כי במבנה הקיים במערכות המשטרתיות בתחום החקירות, המודיעין והסיגינט אין אפשרות להנגיש את השימוש בהן לגורמים חוץ-משטרתיים. אטו”ב מוסיף ומבהיר כי במערכות המידע המדוברות, קיים מידע הנגיש לשוטרים עפ”י חוק ואינו יכול להיות נגיש למצ”ח.

“אם אח”מ, יועמ”ש ויחב”מ יאפשרו למצ”ח להיות משתמשים פעילים במערכות החקירתיות הרלבנטיות, המשמעות היא פיתוח מערכת חדשה על כל המשתמע מכך. יובהר כי אין בכוונת המשטרה לאפשר למצ”ח נגישות למערכות המידע המשטרתיות כמשתמשים פעילים, אלא לבחון את המשמעויות ולגבש איפיון עקרוני של הצרכים הנדרשים למצ”ח. הכוונה ליצירת סביבת עבודה מותאמת, ככל הנראה ע”י בניית מערכת חדשה, ולא בהנגשת המערכות כפי שהן. המשמעויות התקציביות והמשאבים יוצגו אף הם במסגרת איפיון הצרכים ויועברו לידי מקבלי ההחלטות. הבהרות אטו”ב הועברו לאח”מ, יועמ”ש המשטרה ויחב”מ לקראת הדיונים בנושא.

“בהמשך לכך המשטרה מוסיפה ומציינת, כי נערכה ישיבת עבודה רבת משתתפים. בישיבה עלו שוב הבקשות של מצ”ח לשימוש במערכת החקירות של המשטרה, ונדונו היתרונות (מערכת אחידה) והחסרונות (חוסר יכולת להתחבר למערכות צבאיות אחרות). בהמשך גובש מסמך דרישות מפורט לאטו”ב לבחינת אפשרות פתיחת המערכות המשטרתיות לחיילי מצ”ח או לחילופין בחינת העתקת סביבת העבודה של מערכת החקירות המשטרתית למצ”ח. הנושא נמצא בבחינה של גורמי הפיקוד ויועבר בתקופה הקרובה לבחינה באטו”ב.

 

מבזקים