פורסמה הודעה על בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד גולן טלקום

14:45 11.01.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים:

בעיתונות פורסמה מודעה בתשלום בדבר בקשה לאישור הסדר פשרה בהתאם לסעיף 25(א)(3) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס”ו – 2006.

בהודעה נאמר בין היתר כי ביום 25.5.2016 הוגה תובענה ובקשה לאשרה כייצוגית (ת”צ 52969-05-16) נגד חברת גולן טלקום בע”מ. “התובעים טוענים, בתמצית, כי הנתבעת לא הודיעה למנוייה כדבעי אודות מועדי ההצטרפות ואודות המחיר שיחול אם לא יפעילו את כרטיס הסים בזמן, ולפיכך, על הנתבעת להשיב כספים למנויים שביקשו להצטרף למבצע אך איחרו בהפעלת כרטיס הסים ולכן חוייבו במחיר המלא של התוכנית. הנתבעת מכחישה את הטענות נגדה וטוענת כי תנאי ומועדי ההצטרפות למבצע פורטו היטב במסמכי ההתקשרות עם המנוי ופורסמו מבעוד מועד”.

בין הצדדים התקיימו מגעים ולפי המלצת בית-המשפט הגיעו התובעת והנתבעת להסכם פשרה במסגרתו תשיב גולן טלקום סכום כולל של 901,765 ₪ ל- 5,230 מנויים. כמו כן הוסכם כי גולן תשלם לכל אחד משני התובעים סכום של 25,000 ₪ וכן ישולם שכ”ט לב”כ התובעים בסך של 200,000 ₪ כולל מע”מ.

ב- 10 ביוני 2016 פירסמתי כאן באתר את הידיעה הבאה:

לבית-המשפט המחוזי בתל אביב הוגשה ב- 25 במאי 2016 תביעה נגד חברת גולן טלקום ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית.

התביעה הוגשה ע”י שני תובעים שאחת מהם היא אילנה חבקין [אשה בת 74, שההיתה מנוייה על לקוחות חברת 012 סמייל ומי שמטפל בענייניה כולל בעניין נשוא תביעה זו הוא בנה נווה חבקין אשר ביקש לצרפה כלקוחה של חברת גולן טלקום לאור המבצע שיוזכר להלן]. התובע השני הוא יוסי חיים דרדיגר. היא הוגשה באמצעות עו”ד עומר פיינטוך.

בכתב התביעה נאמר בין היתר כי חברת גולן “יצאה בחודש דצמבר 2015 במבצע שיווקי רחב לפיו ניתן להצטרף לשורותיה במחיר של 29 ₪ לחודש למשך שנתיים כאשר המצטרפים ממלאים באופן עצמאי דרך האינטרנט טופס רישום המצוי באתר החברה. המבצע נמשך גם בחודשים ינואר ופברואר [2016] ולפי ידיעת התובעים המבצע נמשך גם כעת אולם למשך שנה”.

המבצע כלל 10GB גלישה סלולרית ושיחות והודעות ללא הגבה לרבות שיוחות לחו”ל ללא הגבה למגוון ידעים.

לדברי התובעים, “באותה אגרסיביות בה צירפה הנתבעת לקוחות בחודש דצמבר 2015, כך הפרה הנתבעת את ההסכם עם לקוחותיה תוך שהיא פועלת בחוסר תום לב ולכל הפחות הטעתה אותם תוך הצגת מצג שווא. ובמה דברים אמורים: בדיעבד הסתבר כי כדי ליהנות מתנאי המבצע על לקוחות הנתבעת היה לבצע אקטיביזציה של כרטיס הסים עד לתאריך מסויים קובע”.

“על-פי כללי החברה, במידה והאקטיביזציה בוצעה לאחר המועד אותו קבעה הנתבעת (תנאי אשר לא הובא לידיעת המצטרפים תוך תהליך הרישום), חוייבו לקוחותיה ללא ידיעתם בתשלום גבוה של 99 ₪ לחודש, כאשר הנתבעת מציעה להם בריש גלי לעבור לחבילה זולה יותר תמורת תשלום נוסף של דמי מעבר בסך 49 ₪”.

התובע השני, יוסי חיים דרדיגר, ניהל שיחות עם נציגי הנתבעת בהן “הובהר לו ע”י מנהלת במשיבה, כי הנציגים מונחים שלא לפרט את המידע לגבי השיוך למסלול יקר במקרה של אי ביצוע אקטיבציית הסים עד המועד הקובע”.

“לא זו אף זו, לקוחות רבים של הנתבעת (בהם התובעים) קיבלו את כרטיס הסים, אשר נשלח בדואר ע”י הנתבעת עצמה, בתאריך משלוח הנתון בידיה בלבד, רק אחרי המועד אותו קבעה הנתבעת כמועד אחרון לביצוע אקטיבציית הסים, כלומר בכל מקרה לא יכלו ליהנות מהחבילה שאליה ביקשו להצטרף ומבלי שהדבר היה נתון כלל בשליטתם”.

“ברי לכל, כי התובע היה מבטל את העיסקה במידה והיה יודע על התנאי הזה, שכן מדובר על עיסקה לא כדאית וזאת לא העיסקה אליה התקשר התובע.

לדברי התובעים, מטרת הליך זה היא פיצוי לחברי הקבוצה “וכן הפסקת התופעה הפסולה”.

התובעים מצטטים מידיעה בעיתון “גלובס” לפיה בחודש דצמבר 2015 צרפה גולן טלקום לשורותיה כ- 42,000 לקוחות חדשים.

מבזקים