פורסמה הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק

בעיתונות פורסמה הודעה בתשלום בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ. המודעה מתייחסת לת”צ 7650-09-16, של שירלי עוזיאל אלברק ויוסף אלברק [המיוצגים ע”י עורכי הדין גלי עציון ויחזקאל סיבק].

הסכם הפשרה נכרת ביום 3.8.2017  ושלושה ימים לאחר מכן הוגשה לבית-המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה לאישורו. במודעה נאמר בין היתר כי ביום  6.9.2016 הגישו שני התובעים את התביעה. “המבקשים טענו בתובענה ובבקשת האישור כי בזק חייבה שלא כדין את המבקשים ולקוחות נוספים בגין שירותי תחזוקה עבור מכשירי טלפון מסוג טלכל. עוד נטען בתובענה ובבקשת האישור כי מדובר בחיוב סרק, שכן מדובר במכשירי טלפון שיוצרו עד שנות התשעים של המאה שעברה, אשר אינם משווקים יותר ו/או אינם בשימוש.

חברת בזק דחתה בתגובתה את טענות המבקשים וטענה, בין היתר, “כי היא גובה את דמי התחזוקה עבור מכשיר הטלכל כדין, כי מדובר בטלפונים המצויים בשימוש מנויים רבים וכי היא מספקת בפועל שירותי תחזוקה עבור תשלום זה”.

בהמשך המודעה נאמר כי “… לאחר ובעקבות הגשת התובענה ובקשת האישור, התקיימו בין בזק לבין משרד התקשורת מגעים, אשר הובילו לגיבושו של מתווה מוסכם ביחס לשירות התחזוקה שמעניקה בזק ללקוחותיה עבור מכשירי טלפון מסוג טלכל, זמיר ועפרוני”.

■ סיכום המתווה כפי שגובש בין בזק לבין משרד התקשורת: חברת בזק  תמשיך להעניק שירותי תחזוקה למכשירי טלפון מסוגים: זמיר, עפרוני וטלכל בחודש מרץ 2017 ולמשך שישה חודשים נוספים,  וזאת בהמשך להסכמה עם  משרד התקשורת. החברה תשלח לכל מנויי השרות הודעה בחשבון הטלפון, בה הם מתבקשים להודיע האם הם מעוניינים להמשיך לקבל את שרות התחזוקה בתשלום חודשי קבוע. למנוי אשר משיב בשלילה או לא משיב כלל, יופסק החיוב בגין השירות. מנוי שמעוניין בקבלת השירות – יחוייב בהתאם וחברת בזק תשמור תיעוד של בקשתו.

■ בחודש מארס 2017 שלחה חברת בזק ללקוחותיה, המנויים על שירות התחזוקה של מכשירי הטלפון הללו, הודעה בכתב בחשבון הטלפון שנשלח אליהם בה הם נשאלו האם הם מעוניינים להמשיך ולקבל את שירות התחזוקה בתמורה לתשלום חודשי קבוע.

■ החל מיום 23.5.2017 החברה חדלה לחייב לקוחותיה עבור השירות, למעט אותם לקוחות שהשיבו כי הם מעוניינים בהמשך קבלת שירות התחזוקה.

■ החל מיום 23.5.2017 ועד יום 23.11.2017 תמשיך בזק לספק את שירות התחזוקה בחינם ללקוחות שלא השיבו להודעת בזק כי הם מעוניינים להמשיך ולקבל את שירות התחזוקה.

■ כבוד השופט יחזקאל קינר אישר ב- 22.8.2017 את נוסח המודעה עפ”י החלטתו.

 

מבזקים