פורסמה הודעה בדבר בקשה לאשר הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד בזק לגבי חבילות גלישה באינטרנט

בעיתונות המודפסת פורסמה מודעה בתשלום לפיה ביום 27.1.2019 הוגשה לבית-המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסדר פשרה אשר נחתם בעניין הבקשה להכרה בתביעה הייצוגית נגד בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ.

התובע בתביעה זו [3254-11-15] הוא עו”ד רם דקל. התיק נדון בפני כבוד השופטת צילה צפת.

במודעה נאמר בין היתר כי “עניינה של הבקשה לאישור הוא הטענת המבקש כי מפרסומים ומשיווק של המשיבה הבין המבקש כי חבילות הגלישה של המשיבה (דוגמת חבילת MAX100  או TOP100) מאפשרות גלישה במהירות של 100 מ”ב, כאשר בפועל לא ניתן היה לגלוש במהירות האמורה”.

“המשיבה הכחישה את כל טענות המבקש והסבירה כי חבילות הגלישה אינן מבטיחות מהירות אחת אחידה אלא מאפשרות גלישה בטווחי מהירות, ובפועל המבקש מעולם לא יצא מטווח מהירות הגלישה האפשרי המוגדר בחבילה שרכש”.

“הצדדים סבורים שהסדר הפשרה מהווה פשרה ראוייה, הוגנת וסבירה, בהתחשב בסיכויים ובסיכונים שכרוכים בהמשך ניהול התובענה”.

חברת בזק לוקחת על עצמה לפצות את כל מנוייה שהם בגדר מצטרפים חדשים. “בהתאם להסכמות אליהם הגיעו הצדדים במסגרת הסכם זה, המשיבה תחדד את ההנחיות לנציגי השירות והמכירות מטעמה, להקפיד ולהודיע במסגרת שיחת ההצטרפות כי מאחר ומדובר במנוי חדש, החבילה המומלצת לרכישה מוצעת בהתאם לבדיקת היתכנות משוערת; וכן יציעו נציגי המשיבה למצטרפים חדשים לערוך בדיקת מהירות מייד עם חיבורם לשירות. המשיבה אף תוסיף למכתב ההצטרפות פיסקה המבהירה כי ניתן לערוך בדיקת גלישה בכל עת, ותפרט את כתובת אתר האינטרנט שבאמצעותו ניתן לערוך בדיקה זו”.

יודגש כי תוקף הסדר הפשרה מותנה באישור בית-המשפט.

מבזקים