פורסם מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת אבטחת מידע והגנת הסייבר בחברת דואר ישראל ובבנק הדואר

ביום שלישי (13.3.2018) דיווחתי בחלון המבזקים של אתר זה כי “חברת  דואר ישראל מפרסמת היום מכרז פומבי לתפקיד מנהל/ת אבטחת מידע והגנת הסייבר בחברת דואר ישראל ובבנק הדואר; המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 25.3. ”

במודעה של הדואר נאמר בין היתר כי המועמד שייבחר יועסק בחוזה עבודה אישי כ”פקיד בכיר”  כמשמעות מונח זה בחוק החברות הממשלתיות, התשל”ה – 1975.

מאפייני התפקיד:

■ נושא באחריות כוללת לפעילות אבטחת המידע בחברה

■ אחראי להגדרת מדיניות אבטחת המידע בחברה

■ אחראי לבניה ויישום מודלים להגנה ולבקרה על הסייבר

■ אחראי לכתיבה, לעדכון להטמעה ולבקרה של נהלי אבטחת המידע של החברה

■ אחראי להגדרה ולאפיון פתרונות בנושאי אבטחת המידע ואבטחת הסייבר

■ אחראי להנחיית הגורמים הרלוונטיים במערכות מידע בכל הנוגע לאבטחת מידע והגנת הסייבר

■ אחראי לשילוב התהליכים בהיבטי תשתיות – סיסטם, תקשורת

■ אחראי להגדרה ולאיפיון מערכות ופרוייקטים המפותחים ע”י ועבור החברה

■ אחראי מהיבט אבטחת מידע והגנת הסייבר לנושא הרכש שמבצע אגף מערכות מידע וחברת דואר ישראל

■ אחראי לביצוע בקרה רוחבית ושוטפת על יישום נהלי אבטחת המידע והגנת הסייבר בחברה בגופים נותני שירות לחברה בתחום

■ אחראי לריכוז וטיפול באירועי כשל באבטחת מידע והעברתם לממונה

■ אחראי לביצוע פעילויות יזומות ושוטפות בכל הקשור למודל ההגנה של הסייבר

■ אחראי להכנת דיווחים שוטפים בנושא אבטחת מידע והעברתם לממונה

■ אחראי לייזום וליווי סקרי סיכונים תקופתיים ולבניית תכנית עבודה לטיפול בממצאים ובקרתם

■ אחראי למימוש היבטי אבטחת מידע והגנת הסייבר בכל הפרויקטים המבוצעים בחברה או עבור החברה

■ אחראי להגדרה ולבקרת הסטנדרט בנושא אבטחה פיזית של חדרי המחשב

■ אחראי לריכוז פורום אבטחת המידע של החברה

■ אחראי לעמידת החברה בהוראות החוק והרגולציה הנוגעים לה, בתחומי אבטחת המידע והגנת הסייברספייס

■ אחראי לקיום הוראות ונהלי הביטחון בחברה.

* יצויין כי מי שייבחר ייכנס לתפקיד לאחר פרישתו של גיל זיסו שמילא את התפקיד עד כה.

מבזקים