פורסם מחדש מכרז ל”בית-חולים דיגיטלי” משום שלמכרז זהה קודם לא הוגשו כל הצעות

המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב – נס ציונה פירסם ב- 13 בדצמבר 2017 מכרז בנושא “בית-חולים דיגיטלי” [מכרז מס 3/17].

בין המסמכים המתלווים למכרז זה פורסמה החלטה של וועדת המכרזים של המרכז הרפואי מ- 10.12.2017 בה נכתב (בכתב יד) כי “בהיעדר מציעים למכרז 2/17 מחליטה וועדת המכרזים לפרסם בשנית מכרז 3/17”. ההצעה התקבלה פה-אחד.

ב- 24 בנובמבר 2017 פירסמתי את הידיעה הבאה:

מרכז רפואי ברה”נ באר יעקב- נס ציונה: מכרז לפיתוח אספקה, יישום והטמעה של אפליקציות (יישומונים)  במסגרת פרוייקט “בית-חולים דיגיטלי”

הגוף המפרסם: משרד הבריאות/המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב – נס ציונה

נושא המכרז: מכרז לפיתוח אספקה, יישום והטמעה של אפליקציות (יישומונים)  במסגרת פרוייקט “בית-חולים דיגיטלי”

מס’ המכרז: 2/17

תאריך פרסום: 23 בנובמבר 2017

מועד אחרון: 7 בדצמבר 2017

הערות: בית-החולים הפסיכיאטרי באר יעקב הוא מרכז רפואי לבריאות הנפש הכולל שלושה קמפוסים: בית-החולים בבאר יעקב, בית-החולים בנס ציונה ומתקן רפואי בבית הסוהר של שירות בתי-הסוהר (שב”ס) ברמלה. בית-החולים מספק שירות לאוכלוסיית מרכז הארץ (אשדוד בדרום עד ראשון לציון שבצפון ומודיעין במזרח) המונה כ-2.1 מיליון תושבים.

מדובר באספקה של שלוש אפליקציות:

א. מערכת של התמצאות במרחב עבור המבקרים בבתי-החולים [מערכת ניווט בקמפוסים].

ב. מערכת לתזכורות וניווט עבור מטופלי בתי-החולים [כרטיס לכל כיס].

ג. מערכת לניתוב וסיוע בתהליך קליטת עובד חדש.

נדרשים ביצוע איפיון מפורט, יישום המערכות כולל ביצוע בדיקות תוכנה ומבחני קבלה, הטמעת המערכות ובכלל זה ביצוע הדרכות ומתן תמיכה שוטפת.

מבזקים