פורסטר ריסרץ’: הוצאות הפרסום המקוון העולמיות גדלו ב- 10.5 מיליארד דולר ברבע השלישי של 2017

Digital Marketing Tracker, Q3 2017, דו”ח של חברת המחקר Forrester Research  שפורסם ב- 11 בדצמבר 2017 אומר כי מניתוח של 13 חברות המדיה הדיגיטליות הראשיות [המהוות יחדיו יותר מ- 75% משוק הפרסום המקוון ובהן Google/Facebook/Alibaba] עולה כי הוצאות הפרסום המקוון העולמיות גדלו ב- 10.5 מיליארד דולר ברבע השלישי של 2017.

פורסטר מציין כי במהלך שישה הרבעונים האחרונים שיעור הגידול (בהשוואה לרבע המקביל בשנה הקודמת) נע בטווח של 23-26 אחוזים. לעומת זאת, ברבע השלישי של 2017 נרשם גידול ‘חריג’ בשיעור של 29.6%.

חברת Google היא התורם הראשי לגידול הכללי בשוק עם 4.2 מיליארד דולר הוצאות (בהשוואה לשנה הקודמת), או 40% מכלל הגידול בהיקף של 10.5 מיליארד דולר בהוצאות מבחינת 13 החברות הללו.

חברת Facebook, שצפתה קיטון בהכנסות שלה מפרסום בשנת 2017, חוותה גידול חזק בשיעור של 48.8% ברבע השלישי של השנה הנוכחית לעומת גידול בשיעור של 46.9% ברבע השני של שנה זו.

חברת Snap רשמה רק 0.5% מהשוק העולמי ושיעור הגידול האחרון שלה היה 62.2% לאחר גידול בקצב ממוצע של 329.9% במהלך ארבעה הרבעונים שקדמו לרבעון זה.

מבזקים