עמותת בית הגלגלים הגישה תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד חב’ דואר ישראל בשל היעדר נגישות של מתקניה לבעלי מוגבלויות; היקף התביעה הקבוצתית: 161 מיליון ₪ לפחות

עמותת בית הגלגלים הגישה לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד חב’ דואר ישראל בשל היעדר נגישות של מתקניה לבעלי מוגבלויות; היקף התביעה הקבוצתית: 161 מיליון ₪ לפחות.

יצויין כי באתר שלו מוגדר בית הגלגלים כ”ארגון ארצי לצעירים ובוגרים עם מוגבלות פיזית, הכולל ששה בתים הפתוחים לאוכלוסיות שונות מכל חלקי החברה הישראלית. הארגון מקיים בעזרת מתנדבים מסורים מסגרת רציפה לחניכים מגיל 9, דרך ההתבגרות ובמהלך הבגרות, עם מגוון תכניות ופעילויות, במטרה לאפשר רכישת מיומנויות חברתיות, אינטראקציות בינאישיות וקידום השתתפות חברתית ואזרחית בכל מעגלי החברה”.

בכתב הטענות נאמר בין היתר כי “הנתבעת – חברת דואר ישראל בע”מ – מפעילה כ- 3,700 מתקנים לצורך אספקת שירותי דואר: כ- 600 סניפי דואר, כ- 500 מרכזי מסירת דואר (ממ”ס) וכ- 2,600 מרכזי חלוקת דואר (כולל קישוריות). מדובר בשירות שהוגדר ע”י הרגולטור כ’שירות חיוני’ אליו נדרשים כ- 30 מיליון לקוחות מידי שנה (בהתאם להצהרת הנתבעת עצמה). נקל להבין, איפוא, את חשיבותה הציבורית של תובענה זו כמו גם את היקף הנפגעים מאי עמידת הנתבעת בהוראות הדין נשואות התובענה ובקשת האישור”.

בכתב התביעה נטען כי חברת דואר ישראל מפרה את חובתה — לפי חוק הדואר ורישיון ההפעלה שניתן לה מכוחו (על-ידי משרד התקשורת), את חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, את תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות לשירות), את תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמת נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים) – להנגיש את השירותים הניתנים על-ידה לאנשים עם מוגבלויות בשורה של נושאים המפורטים בכתב הטענות.

בין היתר נאמר כי “מתקני דואר רבים שמפעילה הנתבעת אינם נגישים, הן מבחינת השירות והן מבחינת המבנה; זאת חרף ההקלות הרבות שקיבלה הנתבעת מהמדינה. מדדי הנגישות אותם בודקת הנתבעת במתקניה הם חלקיים בלבד ואינם עונים על דרישות החוק והתקנות. מלכתחילה, מתקני דואר רבים ובעיקר מרכזי מסירה נפתחו במבנים שאינם נגישים“.

“[…] המדינה גילתה סבלנות רבה כלפי החברה ביישום חובתה זו [הנגשת מתקני הדואר] ובכלל זאת מתן מספר ארכות ייחודיות בהסתמך על מצגי שווא שהוצגו על-ידי הנתבעת”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד אברהם (אבי) רוקח.

הערה: כל ההדגשות המופיעות בידיעה מופיעות כך בכתב הטענות.

הערת עורך Read IT Now:  ב- 7 בפברואר 2020 פירסמתי באתר זה שתי ידיעות נפרדות:

האחת – כותרתה: “הוגשו 12 תביעות נפרדות (ובקשות לאשרן כתובענות ייצוגיות) נגד רשויות מקומיות ערביות שאינן פועלות להנגשת הגישה לסניפי דואר בתחומיהן”.

השנייה – כותרתה: “תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד דואר ישראל בשל היעדר נגישות לבעלי מוגבלויות בסניף הדואר פל ים בחיפה”.