עיריית קריית מוצקין: מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות מידע לניהול העירייה

18:19 24.10.2019

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים:

הגוף המפרסם: עיריית קריית מוצקין

נושא המכרז: מכרז לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכת מידע ארגונית ותפעולית לניהול העירייה כולל רישיונות שימוש, שירות, תחזוקה ותמיכת משתמשים.

מס’ המכרז: 25/2019

תאריך פרסום: 24 באוקטובר 2019

מועד אחרון: 27 בנובמבר 2019

הערות: עיריית קריית מוצקין מבקשת להקים מערכת מידע ארגונית אינטגרטיבית שתשמש את מנהלי ועובדי העירייה ואשר תביא ליעילות ארגונית, שיפור השירות, חשיפה למידע ארגוני, שיתוף מידע בין עובדי העירייה והצגת מידע שלם ומדויק למקבלי ההחלטות.

תפישת המערכת הינה תהליכית – המערכת תלווה ותנחה את ביצוע הפעילויות השונות בכל השלבים הנדרשים ותוביל את המשתמש באמצעות מסכי העבודה השונים, בהתאם לפרמטרים המאפיינים את המקרה. יכולת זו של המערכת, תהיה למשתמשים שונים, במודולים שונים של המערכת.

המערכת הנדרשת הינה בעלת גמישות תפעולית רבה, מתוך ראיה של תהליכים העשויים להשתנות וצרכי מידע שונים ומשתנים, כך, לדוגמה, ניתן יהיה לאחזר מידע בצורות גמישות ולשנות תהליכים בצורה נוחה.

העירייה פועלת מבניינה קריית מוצקין, ממנו קיים קו תקשורת לחברה לאוטומציה. העירייה העירייה פועלת באמצעות רשת ממוחשבת ארגונית ופועלת על גבי מערכות של מספר חברות. העירייה מבקשת לקבל את כלל שירותי ה- IT – מספק אחד.

הספק שייבחר יידרש לבצע שינויים, שיפורים והתאמות במערכת המידע מעת לעת על פי דרישות שיוצגו לו בכתב ומראש על ידי מנהל מערכות המידע, לכל אורך תקופת הפעלת המערכת לרבות הארכותיה. בנוסף, ייתכן ויידרשו שינויים כאלו ואחרים עקב שינויים ארגוניים בעירייה,  דרישות מיוחדות והוספה של פונקציונליות בהתאם לשינויים פנימיים, שינויים חיצוניים, שינויים טכנולוגיים ועוד.

 

מבזקים