עיריית פ”ת מבקשת להתקשר בפטור ממכרז עם החברה לאוטומציה לרכישת שירותי ענן

עיריית פתח תקווה פירסמה הודעה לפיה היא מתכוונת להתקשר עם  החברה לאוטומציה – כספק יחיד – בהסכם לרכישת שירותי ענן עבור מערכות החברה הנמצאות בשירות העירייה.

מדבור במערכות הבילינג, הרכש, הפיננסים, וניהול המסמכים, כולן כאמור מערכות של החברה לאוטומציה הנמצאות בשימוש העירייה.

ספקים הסבורים כי הם יכולים לבצע את ההתקשרות רשאים לפנות בנושא זה אל העירייה עד ליום 7 בדצמבר 2017.

מבזקים