עיריית פתח תקוה: מכרז להספקת שירותים ומכשירים סלולריים וציוד נלווה

הגוף המפרסם: עיריית פתח תקוה

נושא המכרז: מכרז להספקת שירותים ומכשירים סלולריים וציוד נלווה

מס’ המכרז: 9/12

תאריך פרסום: 12 ביולי 2012

מועד אחרון: 29 ביולי 2012

מבזקים