עיריית ירושלים: קול קורא – מתן שירותי ייעוץ לפרוייקט רישוי Microsoft

הגוף המפרסם: עיריית ירושלים

נושא המכרז: קול קורא – מתן שירותי ייעוץ לפרוייקט רישוי Microsoft

מועד אחרון: 10 ביוני 2018

הערות: עירית ירושלים באמצעות המטה לטכנולוגיה ומחשוב מזמינה בעלי מקצוע להיכלל במאגר היועצים שמבצעת העיריה, למתן ייעוץ לפרוייקט רישוי מיקרוסופט. מתוך המאגר יבחר יועץ אחד שיועסק לצורך מתן ייעוץ לפרוייקט רישוי מיקרוסופט.

תוקף המאגר יהיה לשלוש שנים אלא אם יחליט המטה לטכנולוגיה ומחשוב לפרסם קול קורא חדש קודם לכן. בתוך התקופה העיריה רשאית מידי שנה לעדכן את הרשימה להוסיף עוד מציעים למאגרים וכן לגרוע מהם באמצעות פרסום מודעה.

מבזקים