עיריית ירושלים: קול קורא למתן שירות פלטפורמה אינטרנטית/דיגיטלית לניהול העסק

הגוף המפרסם: עיריית ירושלים/האגף לקידום עסקים

נושא המכרז: קול קורא למתן שירות פלטפורמה אינטרנטית/דיגיטלית לניהול העסק

תאריך פרסום: 20 ביוני 2019

מועד אחרון: 25 ביוני 2019

הערות: הפלטפורמה אמורה לתת מענה של 360 מעלות לבית העסק כך שתיתן שירותים תומכים לעסק ממספר כיוונים: עבור מסחר מקוון; עבור שיווק באינטרנט וברשתות החברתיות; עבור הנהלת חשבונות כולל מתן מענה להוצאת חשבוניות; דיוור אלקטרוני.

ניתן להציע מודולים נוספים התומכים בניהול העסק. הגוף המציע יזכה לחשיפה לעסקים בירושלים ולא יקבל תשלום נוסף בעבור המוצר.

ההצעה שתבחר תהיה זו שתיתן מענה למספר פרמטרים: ההצעה עם פלטפורמה המקיפה והרחבה ביותר (עם מקסימום שירותים רלבנטיים) בעבור בתי העסק בירושלים ללא עלות;  פרמטר הזמן –  התקופה בה מובטח שיהנה העסק מחבילת הבסיס המוצעת ללא כל עלות; רמת אבטחת השירותים; פשטות התפעול של המערכת; יכולת הפלטפורמה לתת מענה גם בשפה הערבית.

מבזקים