עיריית ירושלים: מכרז לאספקת שירותי מפ”א וקווי תקשורת באתרי העירייה

הגוף המפרסם: עיריית ירושלים/המטה למיחשוב ולניתוח מערכות

נושא המכרז: מכרז לאספקת שירותי מפ”א (מפעיל פנים ארצי) וקווי תקשורת באתרי העירייה

מס’ המכרז: מפ/67/11

מועד אחרון: 13 בדצמבר 2011

הערות: במפרט המכרז נאמר כי “למען הגילוי הנאות בכוונת העירייה לבחון חיבור אתרים בעיר בסיבים אופטיים שיותקנו ויופעלו על-ידה. סיבים אלה עשויים להחליף את קווי התקשורת הנדרשים במכרז”.

עיריית ירושלים פועלת כיום במאות אתרים במרחב המוניציפאלי שלה באמצעותם היא מספקת שירותים לתושבים. כ- 170 אתרים מקושרים כיום באמצעות קווי תקשורת שונים לכיכר ספרא (אתר הנהלת העירייה). קווי התקשורת נדרשים בשלב הראשון לאתרים אלה כאשר בעתיד ייתכן ויחוברו אתרים נוספים. כמו כן נדרשים קווים לחיבור כשמונים בתי-ספר לרשת נפרדת. בכ- 130 אתרים מפעילה העירייה מרכזיות טלפון בקיבולים ומסוגים שונים. חמישה אתרים של העירייה מחוברים לרשת החיוג הציבורית במימשקים רב-ערוציים מסוג PRI.

עיריית ירושלים מעוניינת לקבל הצעות מחיר לקישור חמישה אתרים לרשת החיוג הציבורית במימשקי PRI (בעתיד, בפרוטוקול SIP) וכן לאספקת ותחזוקת קווי תקשורת נתונים בין הנהלת העירייה בכיכר ספרא לשאר אתרי העירייה. הצעות המחיר יכללו גם את עלות התקנת ותחזוקת ציוד הקצה הנדרש להפעלת מכלול השירותים.

בכוונת העירייה לספק בעתיד הקרוב שירותי טלפוניה לאתרים השונים באמצעות חיבורם למרכזייה הראשית (בכיכר ספרא) וזאת תוך שימוש בקווי העברת נתונים בקצבים גבוהים עליהם יופעלו מכלול אמצעי התקשורת הקיימים באתרי הקצה. עם מימוש התוכנית יתוגברו הצירים לחיבור לרשת המפ”א בשני האתרים (כיכר ספרא ומרכז תחזוקה) ובכמות צירים שתיתן פיתרון לעד כ- 6,000 יחידות קצה.

מבזקים