עיריית י”ם: החלפת ציוד התקשורת שלנו נדרשת ‘באופן דחוף ביותר’, ‘הציוד מתדרדר מיום ליום’ באופן הגורם תקלות משביתות’

בית-המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית-משפט לעניינים מינהליים דחה בקשה של חברת HP [היולט-פקרד (ישראל) בע”מ] להוצאת צו ביניים נגד עיריית ירושלים, חברת בינת תקשורת מחשבים בע”מ וחברת נס א.ט. בע”מ.

כבוד השופט אלי אברבנל כתב בין היתר בהחלטה שניתנה ביום שני האחרון (6.8.2018) בהיעדר הצדדים:

■ הבקשה למתן צו ביניים היא להורות לעיריית ירושלים להימנע מלרכוש ציוד תקשורת עד להכרעה בעתירה שהגישה HP ב- 19.7.2018 שעניינה החלטת העירייה לרכוש מחברת בינת ציוד תקשורת בערך של כמיליון ₪.

■ חברת HP טענה כי הליך הבחירה שהוביל להחלטה לרכוש את הציוד מחברת בינת “עומד בסתירה לדיני המכרזים ומשכך דין ההחלטה להיפסל. לטענתה, ציוד התקשורת המיוצר על-ידה והמשווק באמצעות חברות אחרות, נבחר במסגרת מכרז החשב הכללי, ומשכך נכון היה לרכוש את הציוד ממנה או לחילופין לפרסם מכרז פומבי לרכישת הציוד. לטענתה, סיכויי העתירה להתקבל גבוהים ובמוסף לכך מאזן הנוחות נוטה לזכותה, שהרי השלמת הרכישה בתקופה הקרובה כמתוכנן תייתר את הדיון בעתירה”.

■ מנגד טענו המשיבות בין היתר כי הרכישה היא כחלק ממכרז מקיף בו זכתה חברת נס בשנת 2015 וכי סיכויי העתירה להתקבל נמוכים מאוד.

■ בהכרעה נאמר כי דין הבקשה להידחות וכי סיכויי העתירה להתקבל אינם גבוהים, “זאת מבלי לקבוע מסמרות בעניין”.

■ לדברי השופט, “באשר למאזן הנוחות – שאלה זו מעוררת התלבטות, שהרי השלמת תהליך הרכישה והתקנת הציוד במערכות הממוחשבות של משיבה 1 [עיריית ירושלים] עשויים לסכל את הדיון בעתירה. עם זאת לא ניתן להתעלם מצרכיה של המשיבה 1. לטענתה, החלפת ציוד התקשורת נדרש לה ‘באופן דחוף ביותר’, שכן הציוד הקיים ‘מתדרדר מיום ליום’ באופן הגורם ‘תקלות משביתות’, אשר זמן הטיפול בהן ממושך. כתוצאה מכך נגרם, לטענתה, נזק ממשי לשירות הניתן על-ידה לתושבים, לשמור על ביטחון התושבים ועוד. משיבה 1 מוסיפה כי בחודש האחרון אירעו ארבע תקלות מהסוג האמור שגרמו נזק משמעותי לתפקודה. זאת ועוד, לטענתה, הזמן המתאים ביותר להתקנת הציוד הוא בחודשי הקיץ ובחגי תשרי, בעת שחלק מעובדיה נעדרים ממילא מעבודה.

■ “… יש לתת משקל רב לצרכיה של משיבה 1 ולנזק המצטבר הנגרם לתפקודה כתוצאה מהציוד המיושן שברשותה. משכך, אין להורות לה להימנע מהחלפת הציוד עד להכרעה בעתירה.

■ “נזקה של העותרת, ככל שתתקבל עתירתה, אינו בלתי הפיך … ומשכך עניינה נדחה מפני צרכיה של משיבה 1. אשר על כן הבקשה נדחית”.

מבזקים