עיריית חיפה: מכרז להעברה התאמה ותפעול מערכת חיפהנט בענן

הגוף המפרסם: עיריית חיפה

נושא המכרז: מכרז להעברה התאמה ותפעול מערכת חיפהנט בענן

מס’ המכרז: 13/2017

תאריך פרסום: 13 במארס 2017

מועד אחרון: 29 במאי 2017

הערות: עיריית חיפה מבקשת הצעות להעברה, התאמה ותפעול מערכת חיפהנט בענן תקשובי. מערכת חיפהנט היא מערכת תוכנה אינטגרטיבית מרכזית לאפליקציות תוכנות פדגוגיות המשרתת כ- 80 מוסדות חינוך בעיר חיפה. מערכת חיפהנט מבוססת פלטפורמת 2013 SharePoint של חברת מיקרוסופט.  מערכת חיפהנט ממומשת בחוות שרתים של במסגרת שירותי אירוח [Hosting].

עיריית חיפה מעוניינת להעביר את מערכת חיפהנט לענן ולהתאים אותה לדרישות ההזדהות של משרד החינוך. הספק נדרש לתפעל את המערכת בענן  ברגיעה ובחירום.

על מערכת חיפהנט בענן לעמוד בתקני אבטחת מידע ולעמוד בדרישות אבטחה וחדירות של משרד החינוך. על הספק לבצע ולהציג מבדקי אבטחה וחדירה על פי נהלי משה”ח לפחות פעם בשנה. על מערכת חיפהנט לעמוד בבצועים של כניסה בו זמנית של 20,000 משתמשים.

תכולת הפרויקט הנדרש: העברת מערכת חיפהנט לענן תקשובי. התאמת מערכת חיפהנט לעבודה מול מערכת ההזדהות של משרד החינוך. התאמת מערכת חיפהנט לממשקים עם ספקי שירות נוכחיים ועתידיים. ביצוע שידרוגים למערכת על בסיס   התאמה לתשתיות הענן ו/או שחרור גירסאות של ספקים שונים. תמיכת System במערכת חיפהנט שבענן ברגיעה ובחירום. בפרט, עמידה בבצועים הנדרשים בחירום בלמידה מרחוק ע”י כל תלמידי העיר. תפעול מערכת חיפהנט בענן.  הטמעת מערכת שליטה ובקרה (שו”ב)  לתוכנות ולאפליקציות העירוניות שבענן, תוך כדי מתן גישה לעיריית חיפה למערכת השו”ב .הכשרת עובדי עיריית חיפה ממחלקת התקשוב בחינוך לתפעול מערכת השו”ב ומתן תמיכה שוטפת לעובדי העיריה. עמידה מלאה בנהלי אבטחת המידע של משה”ח. ביצוע סקרים על פי הנחיות משה”ח. גיבוי הנתונים באופן שוטף .

ההתקשרות של עיריית חיפה הינה מול הזכיין במכרז זה בלבד. ההתקשרות מול ספק הענן הינה באחריות מלאה של הזכיין במכרז זה.

בין תנאי הסף: למציע ניסיון מוכח שלא יפחת משלוש שנים (בשנים 2014-2016 לפחות( בהתקנת ומימוש מערכות אפליקטיביות בענן. המציע תומך בשלושה מוסדות ו/או בהיקף של לפחות 10,000 משתמשי קצה המחזיקים את תשתיות המיחשוב שלהם בענן. למציע מחזור כספי שלא יפחת משלוש מאות אלף ₪ לשנה בכל אחת משלוש השנים האחרונות (2014-2016) בתפעול תשתיתי של מערכות אפליקטיביות.

מבזקים