סקר שנערך בארץ: ירידה בביצועי הסלולר ברשות הצרכנים משפיעה בצורה מהותית ומהווה תמריץ לרכישת מכשיר חדש או לשדרג המכשיר

ב- 14 בינואר 2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה שכותרתה הייתה “הוגשה היום תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) של שני תובעים נגד Apple; טוענים: 4 התביעות שהוגשו נגד החברה בארץ ב- 24/12 הסתמכו רק על העיתונות ולא על הודעה מוסמכת של החברה”.

במסגרת הידיעה כתבתי בין היתר כי התובעים “פנו למומחה, פרופ’ יצחק כץ ממכון ‘מאגר מוחות’, על-מנת לערוך סקר בעניין. בסקר השתתפו מאות צרכנים ישראליים, בעלי מכשירי אייפון, שהשיבו על שאלות רלבנטיות, במסגרת שאלון. תוצאות הסקר נותחו ע”י המומחה והן מוצגות בחוות דעת משפטית, המצורפת לבקשת האישור”.

להלן אני מפרסם כאן כמה מממצאי הסקר הנכללים בכתב הטענות של התביעה הייצוגית [לאו דווקא בסדר בו הם מופיעים בכתב הטענות]:

■ “לבקשת האישור מצורפת חוות דעת של מומחה המבוססת על סקר צרכנים מחזיקי אייפון בישראל ששדרגו את מכשיר האייפון שברשותם. הסקר נועד לבחון, בין היתר, את מידת החשיבות של מהירות וביצועי המכשירים וקצב תפעול האפליקציות במכשירים מנקודת המבט של צרכן האייפון הישראלי. עוד בוחן הסקר את שיקוליו של הצרכן הישראלי שמחזיק אייפון כאשר הוא בוחן את ההחלטה האם לשדרג את מכשירו. הסקר נועד לבחון גם את ההשפעה של ביצועי המכשירים על ההחלטה האם לשדרג את מכשירי האייפון וכן את החשיבות שמקנים הצרכנים למסירת המידע אודות השלכות שליליות אפשריות של עדכון תוכנת ההפעלה על ביצועי המכשיר שברשותם. הסקר נועד לשקף מדגם מייצג של חברי הקבוצה”.

■ “לפי חוות הדעת, ירידה בביצועי המכשיר שמחזיק הצרכן מהווים תמריץ להחלטה לרכוש מכשיר חדש או לשדרג, ומשפיעים על כך השפעה מהותית. לראייה, כ- 70% מהנשאלים, צרכנים ששידרגו את מכשיר ה- iPhone, דיווחו ש’מהירות העבודה ורמת הביצועים של מכשיר האייפון השפיעו והשפיעו מאוד על החלטתם לבצע שדרוג לאייפון’. חוות הדעת מלמדת בבירור כי הפחתה בביצועי המכשירים הקיימים משפיעה על שיקול הדעת של הצרכן בצומת ההחלטה האם לשדרג את מכשירו לדגם חדש. מרבית הנשאלים במדגם, מחזיקי אייפון ששדרגו המכשיר, דיווחו על כך”.

■ “להלן רשימה חלקית של שאלות שהוצגו למשתתפי הסקר, תוצאות שהתקבלו מהנשאלים ומסקנות:

א. שאלה: עד כמה מהירות העבודה ורמת הביצועים של מכשיר האייפון שלך חשובים לך באופן כללי? תוצאה: רוב מוחלט מבעלי הדיעה במדגם [בניכוי משתתפים שהשיבו ‘אפשרות אחרת’, ‘לא יודע’ או ‘לא זוכר’ מהכמות הכוללת של המשיבים לאותה שאלה]

דיווחו שמהירות העבודה ורמת הביצועים של מכשיר האייפון חשובים וחשובים מאוד. כעשירית (11%) סבורים שהם חשובים במידה בינונית ומיעט זניח (1%) סבור שמהירות העבודה ורמת הביצועים של מכשירי האייפון לא חשובים וכלל לא חשובים. הציון הממוצע בסולם של אחת עד חמש הוא 4.4 ומשקף רמת חשיבות גבוהה מאוד למהירות העבודה ורמת הביצועים של מכשיר האייפון בקרב הנשאלים.

ב. שאלה: עד כמה מהירות העבודה ורמת הביצועים של מכשיר האייפון שלך השפיעו על החלטתך לבצע שדרוג לאייפון? תוצאה: רוב בעלי הדיעה במדגם (71%) דיווחו שמהירות העבודה ורמת הביצועים של מכשירי האייפון השפיעו והשפיעו מאוד על החלטתם לבצע שדרוג לאייפון. כחמישית (21%) סבורים שהמהירות ורמת הביצועים השפיעו במידה בינונית ופחות מעשירית (8%) סבורים שמהירות העבודה ורמת הביצועים לא השפיעו וכלל לא השפיעו. הציון הממוצע בסולם של אחת עד חמש הוא 4.03 ומשקף רמת השפעה גבוהה מאוד שיש למהירות העבודה ורמת הביצועים של מכשירי האייפון על החלטת הנשאלים לביצוע שדרוג לאייפון.

ג. שאלה: אם עדכון מערכת ההפעלה של האייפון שלך עלול להאט את מהירותו ואת ביצועיו, האם היית רוצה לקבל מידע על כך מראש, לפני ביצוע העידכון? תוצאה: הרוב המוחלט של הנשאלים (95%) היה רוצה לקבל מידע מראש, לפני ביצוע עדכון מערכת ההפעלה, על כך שעדכון מערכת ההפעלה של האייפון עלול להאט את מהירותו ואת ביצועיו.

ד. שאלה: אם היית יודע מראש שהעדכון של האייפון שלך יגרום להאטת מהירותו וביצועיו, והעדכון לא יהיה ניתן לביטול, האם היית מבצע במקרה הזה את העדכון? תוצאה: הרוב המוחלט מבעלי הדיעה במדגם (85%) לא היה מבצע את העדכון לתוכנת ההפעלה, אם היה יודע מראש שהעדכון של האייפון יגרום להאטת מהירותו וביצועיו.

ה. שאלה: האם מהירות פעולת מכשיר האייפון שלך וביצועיו נהפכו לאיטיים יותר במהלך השנה האחרונה? תוצאה: רוב בעלי הדיעה במדגם (74%) ציינו שמהירות הפעולה והביצועים במכשיר האייפון שלהם הפכו לאיטיים יותר בשנה האחרונה.

ו. שאלה: אפל, יצרני מכשיר האייפון ומערכת ההפעלה של האייפון, הודיעה ביום 28.12.2017 באתר שלה, שמזה כשנה, עדכוני מערכת ההפעלה לאייפון עשויים לגרום בנסיבות מסויימות להאטה של מהירות וביצוע האייפון ובקצב פתיחת האפליקציות במכשיר … האם בעקבות הודעת אפל בנושא ההאטה וההאטה בביצועי מכשירי האייפון, היית מעוניין לעבור בחזרה למערכת הפעלה שאיננה פוגעת במהירות מכשיר האייפון שלך?

תוצאה: רוב מוחלט מבעלי הדיעה במדגם (87%) היה מעוניין לעבור בחזרה למערכת הפעלה שאינה פוגעת במהירות המכשיר, אם היה יודע שאפל דיווחה שעדכוני מערכת ההפעלה לאייפון עשויים לגרום בנסיבות מסויימות להאטה של מהירות וביצוע האייפון ובקצב פתיחת האפליקציות במכשיר.

■ “… לפי חוות דעת המומחה, מרכיבי הביצועים והמהירות אצל הנשאלים במדגם, מחזיקי מכשירי אייפון שביצעו שדרוג למכשיר במועד כלשהו בעבר, נעים בשיעור ממוצע של 44%-92% מהשיקולים לביצוע שדרוג למכשיר חדש“.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

הידיעה המקורית שפורסמה כאן באתר ב- 14 בינואר 2018:

הבוקר ב- 10:24 פירסמתי בחלון המבזקים של האתר כי “לבית-המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד הוגשה היום (14.1) תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) של שני תובעים בגובה 28.4 מיליון ₪ נגד Apple; התביעה בשם “כל צרכן שרכש מכשיר מתוצרת המשיבה שפועל באמצעות תוכנת iOS וקצב פעולתו או קצב פעולת האפליקציות בו או ביצועיו או קצב צריכת הסוללה שלו נפגעו או שנגרמה להם השפעה שלילית אחרת כתוצאה ממעשי המשיבה במועד כלשהו”; טרם פורסם כתב הטענות במלואו”.

בינתיים במהלך היום פורסם כתב הטענות במלואו. התובעים בתביעה זו הם רוי לוי [בעל מכשיר אייפון 7] ועו”ד פיני אלישקוב [בעל מכשיר אייפון 7 ומכשיר אייפד מדגם מיני 4].

בתביעה שהוגשה נגד חברת Apple העולמית באמצעות אפל ישראל וחברת איידיגיטל [iDigitalI] נאמר בין היתר כי “ביום 28 בדצמבר 2017, המשיבה פירסמה לראשונה, הודעה רשמית באתר המרשתת שלה, בעקבות פגיעה מתמשכת ויזומה בביצועי מכשירי iPhone מתוצרתה”. לאחר ציטוט ההודעה הרשמית של החברה טוענים התובעים כי “מדובר בהודאת בעל דין מטעם המשיבה, לפיה עדכונים שערכה המשיבה לתוכנת מערכת ההפעלה במכשירי אייפון מתוצרתה תוכננו להאט את מהירות פעולתם והם פוגעים בביצועי המכשירים“.

“המידע שמסרה המשיבה בדיווחיה הוסתר מהצרכן, ובכלל זה מהמבקשים ומחברי הקבוצה, משך שנים. נוכח הפרטים שנמסרו בהודעת המשיבה, המבקשים פנו למומחה,

פרופ’ יצחק כץ ממכון ‘מאגר מוחות’, על-מנת לערוך סקר בעניין. בסקר השתתפו מאות צרכנים ישראליים, בעלי מכשירי אייפון, שהשיבו על שאלות רלבנטיות, במסגרת שאלון. תוצאות הסקר נותחו ע”י המומחה והן מוצגות בחוות דעת משפטית, המצורפת לבקשת האישור”.

התובעים מציינים כי “ביום 24.12.2017 הוגשו נגד המשיבה ארבע בקשות לאישור תובענה כייצוגית. הבקשות הקודמות נשענות כולן על ידיעות מאתרי אינטרנט זרים, ותו לא. הן הוגשו טרם זמנן, ובחופזה. רק ביום 28.12.2017, המשיבה מסרה הודאה מסודרת, רשמית ויחידה, בה היא מודה בהפחתת ביצועים ומהירות למכשירי האייפון, באתר המרשתת שלה. הבקשה לאישור דנן נתמכת בחוות דעת של מומחה ומבוססת על הודאות בעל דין מטעם המשיבה וכוללת לפיכך תשתית ראייתית נאותה ורצינית”.

עוד נאמר בין היתר בתביעה כי “המבקשים מעוניינים שהמכשירים שברשותם יפעלו בביצועיהם המקסימליים ובמלוא פוטנציאל המהירות ויכולת העיבוד שלהם, כפי שפעלו ביום רכישתם. המבקשים אינם מעוניינים לשאת בתשלום כלשהו לשם כך. המבקשים מוסיפים שאילו היה ידוע להם שהמשיבה כוללת במכשירים תוכנת הפעלה שמסוגלת להפוך באופן יזום – ללא שליטתם וללא יידעו שלהם בכך – את המכשיר למכשיר איטי יותר או להפחית את ביצועיו או את מהירות פתיחת האפליקציות שבו ותפעולן, הם לא היו מוכנים לקנות המכשיר בתנאים בהם רכשו אותו, או שלא היו רוכשים אותו כלל”.

“… קבוצה גדולה של צרכנים בכל העולם ובמדינת ישראל נפגעו ממעשי המשיבה וממשיכים להיפגע מהם בכל יום שחולף. פיתרון הביניים שמציעה המשיבה אינו פותר את הבעייה שהיא יצרה במו ידיה. יש להורות למשיבה להשיב את מצב מיצוי הביצועים ומאפייני המכשירים למצבם כפי שהיו במועד הרכישה של המכשירים. לא ניתן לקבל מצב אחר”.

עוד דורשים התובעים כי “יש להורות למשיבה למסור מידע ולגלות חשבונות ומסמכים שיאפשרו למבקשים למצות את הזכויות של חברי הקבוצה ולעמוד כדבעי על הפיצוי שמגיע לחברי הקבוצה הרלבנטיים בהתאם לעובדות הידועות בעת הזו ואלו הנוספים שיתבררו בהמשך ההליך, ובכלל זה מועדים רלבנטיים”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד (רו”ח) סימון אלישקוב. הערה: כל ההדגשות המופיעות כאן בטקסט מופיעות באופן זהה בטקסט המקורי.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

להלן הנוסח המלא של הידיעה שפירסמתי כאן באתר ב- 24 בדצמבר 2017 בשעה 13:40

במוצאי שבת 23.12.2017 פירסמתי בחלון המבזקים של אתר זה כי עפ”י דיווח של אתר ה- BBC הבריטי, נגד חב’ Apple הוגשו כבר 2 תביעות ייצוגיות בארה”ב [בקליפורניה ובשיקגו] בשל ההאטה המכוונת שנקטה החברה של מכשירי ה- iPhone מדגמים ישנים; התובעים, משתמשי קצה, טוענים שספגו נזקים כלכליים כתוצאה מכך. במבזק ציינתי גם ש”לא מן הנמנע כי בימים הקרובים תוגש בנושא זה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) גם כאן אצלנו”.

היום, 24.12.2017, בשעה 09:02 פירסמתי את המבזק הבא בחלון המבזקים של אתר זה: “לבית-המשפט המחוזי בת”א הוגשו הבוקר (24.12) שלוש תביעות נפרדות (ובקשה להכיר בהן כתובענות ייצוגיות) נגד חברת Apple לגבי פעילות החברה בנוגע למכשירי ה- iPhone מדגמים ישנים יותר”.

אלא שלא היו אלה התביעות היחידות. בשעה 13:03 פירסמתי את המבזק הבא בחלון המבזקים של אתר זה כי “לבית-המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד הוגשה תביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת Apple לגבי פעילות החברה בנוגע למכשירי ה- iPhone מדגמים ישנים יותר; זו התביעה הרביעית בנושא המוגשת היום [בנפרד] ע”י ארבעה תובעים שונים”.

נכון למועד העלאת ידיעה זו לאתר טרם פורסמו כתבי הטענות המלאים של 3 מתוך 4 התביעות הללו.

בתביעה שכן פורסמה נאמר בין היתר כי חברת אפל היא יצרנית הטלפונים החכמים (סמרטפונים) מסוג iPhone המבוססים על מערכת ההפעלה iOS של החברה. התובע טוען כי כל המערכות באפל הן בקוד סגור והמשתמשים תלויים לחלוטין בשיקול דעת החברה בכל הקשור הן לסמרטפונים והן לגבי מערכת ההפעלה.

הוא ממשיך ומציין כי החברה עצמה אישרה בימים האחרונים כי הסתירה מהמשתמשים עדכוני תוכנה מסויימים שמטרתם האטה מכוונת של פעילות המכשיר לטענת אפל, האטת המכשיר נעשית בשל החלשות סוללת הסלולר לאחר טעינות רבות. התובע אומר כי אם החברה הייתה מבהירה מראש שהחלשות הסוללה היא הסיבה בשלה החליטה להאט את פעילות המכשיר, המשתמשים היו יכולים לבחור בדרכים חלופיות למניעת התוצאה הזו כמו החלפה הסוללה או הימנעות מביצוע עדכון התוכנה.

הערת עורך Read IT Now: ייתכן שיוגשו תביעות נוספות בנושא זה לבתי-המשפט בימים הקרובים. ככל הנראה עשוייה חברת אפל בארץ לבקש מבית-המשפט לאחד את הדיון בכל ארבע התביעות הללו לדיון אחד ו/או לבקש שהדיון יהיה רק לגבי תביעה אחת ושאר השלוש יבוטלו [אלא אם כן יחליט בית-המשפט כי התביעות אינן חופפות בטיעוני התובעים].

מבזקים