סקר עולמי של גרטנר ב- 84 מדינות: שנה שנייה ברציפות שהמנמ”רים אופטימיות יותר מהמנמ”רים

CIO Agenda 2015: A Gender Perspective, הוא סקר של חברת המחקר Gartner  שהקיף 2,810 מנמ”רים, 13.6% מהם – מנמ”ריות נשים [המייצגים יותר מ- 397 מיליארד דולר ב- 84 מדינות] וממצאיו פורסמו ב- 16 ביוני 2015.

ממצאי הסקר מצביעים על כך שמנמ”ריות צופות גידול בשיעור של 2.4% בתקציבי ה- IT שלהן בשנת 2015 לעומת המנמ”רים הגברים שצופים לגידול בשיעור של 0.8% בלבד השנה.

גרטנר מציינת כי מדובר בשנה שנייה ברציפות שהמנמ”רים אופטימיות יותר מהמנמ”רים בגל הנוגע לגידול הצפוי בהיקפי תקציבי טכנולוגיית המידע לשנה הנוכחית. לא ברור מדוע קיים הבדל כזה בין המגדרים.

רוב משמעותי מקרב המנמ”ריות והמנמ”רים מאמינים שהעולם הדיגיטלי יוצר סיכונים חדשים ונוספים בסביבת פעילותם.

יחד עם זאת המנמ”ריות יותר נוטות להביע דאגה שההשקעות בניהול סיכונים ופרטיקות ניהול סיכונים אינן מספיקות לנוכח רמות חדשות וגבוהות יותר של סיכונים בעולם דיגיטלי יותר (76% מהמנמ”ריות לעומת 67% מהמנמ”רים הגברים).

חמש העדיפויות הטכנולוגיות זהות מבחינת המנמ”ריות והמנמ”רים עם שינויים קלים בסדר שלהם (בין שני המגדרים): אנליטיקה, תשתית ומרכזי נתונים (Data Center), מחשוב ענן, תכנון משאבים ארגוניים (Enterprise Resources Planning, ERP) וטכנולוגיות מובייל.

מבזקים