סלקום התחייבה בבית-המשפט “לריענון ההוראות הנוגעות לאי חיוב כספי בגין שימוש בכרטיס סים ישן של החברה”

13:39 14.12.2018

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל משפט

תגים: ,

בית-המשפט המחוזי מרכז-לוד אישר (22.10.2018) בקשת הסתלקות של שלושה תובעים מתביעה (ובקשה להכיר בה כתובענה ייצוגית) נגד חברת סלקום ישראל בע”מ ונגד חברת גולן טלקום בע”מ.

התובעים בתביעה זו [ת”צ 40346-01-18] היו אברהם בלוטניק, חיים איזבאך ושושי עקשטיין.

בתיק זה ניתנו, באותו היום, שני פסקי דין נפרדים: האחד לגבי התביעה נגד סלקום והשני בתביעה נגד גולן טלקום. בידיעה זו אתייחס לפס”ד בנושא סלקום ובידיעה נפרדת אתייחס לפס”ד לגבי גולן טלקום.

כבוד השופט צבי וייצמן כותב בין היתר בפסק דינו:

■ בקשת ההסתלקות היא של שני התובעים הראשונים בתביעה כנגד חברת סלקום ישראל.

■ “בבקשת האישור נטען ע”י המבקשים כי כל אחת מהמשיבות ‘מחייבות בשיטה דומה את לקוחותיה לרכוש בעלות כספית משתנה כרטיס סים חדש … וזאת גם אם יש בידם עדין כרטיס סים שרכשו מהמשיבות עובר להתנתקות משירות בהן’.

■ “[…] לאחר הגשת הבקשה וקודם להגשת תגובה מטעם סלקום, פתחו הצדדים במו”מ והגיעו להסכמות באשר להסתלקותם של המבקשים מבקשתם. וזה תוכנה  של בקשת ההסתלקות – אל מול טענת המבקשים לפיה סלקום נהגה לחייב את לקוחותיה בעלות כרטיס סים חדש גם אם יש בידם כרטיס סים שנרכש עובר להתנתקות מהשירות, טענה סלקום כי הטענה אינה מבוססת שכן בדיקה מדגמית הראתה כי לא נמצאו בפועל לקוחות שביקשו להחיות כרטיס סים ישן המצוי ברשותם, וגם אם יימצאו לקוחות שכאלה הרי שעסקינן במקרים פרטניים ובודדים בלבד.

■ “[…] וביחס למבקש 2 הסכימה סלקום, מתוך ראיית שירות ציבור לקוחותיה, לערוך ריענון נהלים אצל נציגי השירות מטעמה בכל הנוגע לשימוש מחדש בכרטיסי סים ישנים, ובכלל זה התחייבה לחדד אצל נציגי השירות כי במקרה בו מנוי של סלקום בעבר מבקש להצטרף לסלקום פעם נוספת ולעשות שימוש בכרטיס סים הישן שהוא מחזיק ברשותו, במדיה והכרטיס מתאים למכשיר הנוכחי בו הוא משתמש, הרי שעל הנציג לאפשר שימוש זה מבלי לגבות מאותו מנוי תשלום בגין רכישת כרטיס סים חדש.

■ “[…] בשלב זה ובהיעדר תגובה מסודרת מצד סלקום לא ניתן לשלול קיומה של עילת תביעה מצד המבקשים. סלקום אומנם הכחישה את הנטען אך מאידך הציעה סעד מסויים שנראה שיש בו להביא תועלת לציבור הצרכנים בעתיד, נוכח התחייבותה לריענון ההוראות הנוגעות ללקוחות חוזרים בעלי כרטיס סים ישן של החברה […] בנדון אני סבור, כאמור, כי אין מקום לשלול קיומה של עילת תביעה לכאורית בהתייחס לעובדות והטענות שנטענו ע”י המבקשים ובהיעדר תגובה מלאה וסדורה לטענות אלו מטעם המשיב, בשל ההסכמות אליהן הגיעו הצדדים עוד קודם להגשתה של התגובה”.

* השופט החליט להקטין את הסכומים עליהם הסכימו הצדדים וקבע כי סלקום תשלם גמול של 500 ₪ לכל אחד משני התובעים ושכ”ט וב”כ בגובה של 8,000 ₪ כולל מע”מ.

 

מבזקים