ABI Research: סין תחליף את ארה”ב כשוק הסמרטפונים הגדול ביותר ב- 2013

על-פי דו”ח של חברת המחקר ABI Research שפורסם ב- 2 ביולי 2013 צפוייה סין להחליף את ארה”ב כשוק הטלפונים החכמים (סמרטפונים) הגדול ביותר השנה.

בשנת 2018 יהיו ברזיל והודו בקרב ארבע המדינות בעלות מכירות הסמרטפונים הגדולות ביותר בעולם.

רוסיה, אף היא ממדינות BRIC, תתפוס ב- 2013 את המקום ה- 11 במכירות הסמרטפונים בעולם ואילו בשנת 2018 היא כבר תהיה במקום השביעי במכירות טלפונים חכמים.

חברת המחקר אומרת כי מדינות BRIC (ברזיל, רוסיה, הודו וסין) מחליפות את השווקים המבוססים דוגמת יפן וארצות הברית כמובילות שוק במונחים של מכירות טלפונים חכמים.

בשנת 2018 יהוו חמש המדינות המובילות 51% מכלל מכירות הסמרטפונים בעולם ואילו מדינות BRIC יהוו 31% מהמכירות.

הנתח של מערב אירופה וצפון אמריקה במכירות הסמרטפונים יקטן מ- 39% ב- 2013 ל- 33% בשנת 2018.

בדו”ח של חברת המחקר ABI Research שפורסם ב- 28 ביוני 2013 נאמר כי מעתה ועד שנת 2017 צפוי מספר משתמשי הסמרטפונים בעולם להכפיל עצמו.

הרוב המכריע של הגידול ינבע מאזור אסיה/פאסיפיק

מבזקים