‘נושא פינוי תחום 5.8 מצוי בין האוצר והביטחון וטרם החל הפינוי והשיפוי; כשתהיה התקדמות, משרד התקשורת מתחייב לפעול במהירות לאישור הכנסת ציוד הפועל בתדרים אלה לארץ’

ועדת המשנה לבחינה ואסדרה של פעילות רחפנים וכלי-טיס בלתי מאויישים (במסגרת וועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת) תקיים ביום שני (12.3.2018) דיון בנושא “היערכות ישראל להסדרת והטמעת הרגולציה בתחום הרחפנים וכלי-טיס בלתי מאויישים, בהיבט האזרחי“.

לקראת הדיון הכין מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ”מ) מסמך שכותרתו “מידע מעודכן ביחס לסוגיות בהסדרת השימוש ברחפנים וכלי-טיס בלתי מאויישים“. המסמך מ- 11.3.2018 נכתב בידי רועי גולדשמידט ואושר בידי שלי לוי, ראש צוות.

בפתח המסמך נאמר כי “מרכז המחקר והמידע של הכנסת התבקש על-ידי חבר הכנסת חיים ילין, יו”ר ועדת המשנה לוועדת המדע והטכנולוגיה לבחינה ואסדרה של פעילות רחפנים וכלי-טיס בלתי מאויישים, לבחון את הסטטוס העדכני של סוגיות שעלו במסמך שנכתב במרכז המחקר והמידע של הכנסת בינואר 2017 בנושא “כלי-טיס בלתי מאויישים מסוג רב-להב בישראל: הזדמנויות וסיכונים”.

“במסמך זה נתייחס לסוגיות העיקריות שעלו במסמך דאשתקד, והם: הליכי הפיקוח על הייצוא של חברות המפתחות יישומים אזרחיים שבאחריות אגף הפיקוח על הייצוא במשרד הביטחון; הסדרת השימוש בתדרי רדיו לשם הפעלת רחפנים; הליכי הרישוי, האגרות והרישום למטיסים ולכטב”מים ורחפנים, וסוגיות נוספות”.

הפרק השני של המסמך עוסק בנושא תדרי הפעלה של רחפנים. הדברים מתבססים על מייל של אשר ביטון מנהל אגף תכנון והנדסת ספקטרום במשרד התקשורת אל הממ”מ מיום 22.1.2018. בין היתר נכתב במסמך של הממ”מ:

“חלק ניכר מן הרחפנים מסוג רב-להב מופעלים באמצעות תדרי רדיו. תדרים אלה מנוהלים בישראל על-ידי משרד התקשורת ומוקצים לשימושים אזרחיים וצבאיים שונים.

“בעוד בעבר תדר ההפעלה העיקרי של רחפני רב-להב היה 4.2 GHz (ג’יגה הרץ), שהוא תדר פתוח בישראל וניתן לעשות בו שימוש לשם הטסת טיסנים ורחפני רב-להב, הרי ששינויים במוצרים בתחום הרחפנים הובילו לכך שכיום תדרים נוספים בתחומי ה- 5 GHz נדרשים להפעלת חלק ניכר מן הרחפנים.

“בשל העובדה כי חלק מטווח תדרים זה סגור כיום לשימוש אזרחי בישראל, יש בעייה בייבוא של רבי-להב הפועלים בתדר זה.

“על-פי תשובת משרד התקשורת לפנייתנו, שני תחומי התדר העיקריים בהם פועלים רחפנים במדינת ישראל הינם תחום ה- 4.2 ג’יגה-הרץ שהוא תדר פתוח לשימוש במדינת ישראל וניתן לעשות בו שימוש להטסת רחפני רב-להב, ותחום ה- 5 אשר שני תת-חלקים שלו (5.4 ו- 5.8 ג’יגה הרץ) אינם פתוחים לציבור והם כאמור אלה אשר נדרשים לפעולתם של רחפנים בשל המעבר של היצרנים לשימוש בתדרים אלה.

“לדברי נציג המשרד, אלפי רחפנים מיובאים ארצה בשנה, כולם פועלים בתחום 4.2 בלבד, בדומה למדינות רבות אחרות אשר בשטחן חלק מתחומי התדרים אסורים בשימוש. הסיבה שבגינה לא פתוחים תדרי ה- 5.4 וה- 5.8  במדינת ישראל היא כי תדרים אלה מצויים בשימוש משרד הביטחון ולכן סגורים לשימוש אזרחי.

“לדברי נציג משרד התקשורת, הסיכום עם נציגי משרד הביטחון בנושא הוא:

+  בהינתן שיפוי מתאים (שהוערך על ידי משרד הביטחון בכ- 5 מיליוני שקלים) יוכלו גופי הביטחון בתוך כשישה חודשים לפנות את תחום 5.8 באמצעות הסטת תדרי האמצעים הפועלים בו לתחום ה- 5.4. בכך יאפשרו לפתוח חלקית (5.8 בלבד) את שוק הרחפנים.

+  נציגי משרד הביטחון יבחנו פינוי של אמצעי לחימה מתדר 5.4 לגמרי (בחינה זו הינה מורכבת יותר שכן לא מדובר רק בהסטת תדרים אלא גם בהחלפה של אמצעי לחימה הפועלים בתדרים אלה בחלק מהמקרים) על-מנת שניתן יהיה לפתוח לגמרי את תחום זה לטובת רחפנים (אך לא רק).

באשר לסטטוס הטיפול בנושא, לדברי נציג משרד התקשורת: נושא פינוי תחום 5.8 מצוי בין משרד האוצר לבין משרד הביטחון וטרם החל הפינוי והשיפוי. לדבריו, ברגע שתהיה התקדמות כזו משרד התקשורת מתחייב לפעול במהירות לאישור הכנסת ציוד הפועל בתדרים אלה (בתוכו רחפנים) לישראל”. [הערה – ההדגשה מופיעה במקור].

מבזקים