מתפ”ש/מנא”ז: מכרז לאספקת תחנות עבודה ומחשב נייד למינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון עבור צוות סטטוס מקרקעין

הגוף המפרסם: מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ”ש)/המינהל האזרחי לאיזור יהודה ושומרון/תחום תקשוב

נושא המכרז: מכרז לאספקת תחנות עבודה ומחשב נייד למינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון עבור צוות סטטוס מקרקעין

מס’ המכרז: 22/18

תאריך פרסום: 26 ביולי 2018

מועד אחרון: 27 באוגוסט 2018

הערות: רקע ומהות המכרז: צוות סטטוס מקרקעין החל את הכשרתו בשנת 2011, משנה זו החלה אינטנסיביות השימוש לעלות עם צבירת הידע והיכולת, ועומסי התוכנה על המערכת אינם מאפשרים עבודה במחשבי החשכ”ל.

מחשבי החשכ”ל אינם עומדים בעומסי המערכת והדרישה של הכלים בהם משתמש הצוות, תהליכי עבודה של מחשבים בסיסיים מעכבים את העבודה, והמתנה זו כמעט שאינה מאפשרת לעבוד על המחשב תוך כדי עיבוד הנתונים המורכב.

כדי לממש שירות טוב לעובדי צוות סטאטוס מקרקעין נדרשים אמצעי תקשוב איכותיים ועמידים. לשם מתן מענה לצורך זה, המינהל מבקש לצאת לרכש של עמדות תחנות עבודה ומחשב נייד.

ההתקשרות הינה חד פעמית. יובהר כי תקופת ההתקשרות למתן אחריות, שירות ותחזוקה בגין תחנות עבודה ומחשב נייד שנרכשו בתקופת ההתקשרות, הינה לתקופה של שלוש (3) שנים מיום אספקת עמדה; בנוסף יפרט המציע הצעה למתן שירותי תחזוקה ותיקונים לעמדות שירכשו, בתעריף נפרד, וזאת בתקופה שבין תום תקופת האחריות ולמשך שלוש (3) שנים נוספות. יינתן יתרון למציע אשר יתחייב לספק שירותי תחזוקה באותו התעריף למשך תקופה הארוכה משלוש השנים האמורות.

מבזקים