מתוך 110 סמרטפונים שנבדקו, 42 מכשירים כשלו בבחינת יכולת זיהוי הפנים שלהם

המלכ”ר ההולנדי Consumentenbond, ביחד עם שותפיו במדינות נוספות, ביצע בדיקה של יכולות זיהוי הפנים [Facial Recognition] של 110 טלפונים חכמים.

בבדיקה נמצא כי מתוך 110 דגמי סמרטפונים שנבדקו, 42 מכשירים כשלו בבחינת יכולת זיהוי הפנים שלהם, בבדיקת “photo test” פשוטה. רכיב זיהוי פנים מאפשר ‘פתיחה’ של מכשיר לשימוש.

בבדיקה נמצא כי החזקת תצלום [מכל סוג שהוא לרבות תמונות מודפסות, אלה שהושגו מרשתות חברתיות, חומר שהושג ממצלמות טלביזיה במעגל סגור (CCTV) ואחרים] של בעל מכשיר הסמרטפון מול המכשיר ‘תפתח’ את המכשיר.

בין 42 הדגמים שכשלו בבחינה: דגמים של חברת ASUS, חברת BlackBerry, חברת Huawei, חברת , Lenovo חברת LG, חברת Nokia, חברת Samsung, חברת Sony וחברת Xiaomi.

פירוט כל הדגמים שכשלו או הצליחו בבחינה נמצא בידיעה של אתר ZDNet.

מבזקים