משרד רו”ח מחיפה הגיש תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר תקשורת ופרטנר פתרונות תקשורת נייחים

09:26 14.06.2019

קטגוריות: אבטחת מידע/סייבר משפט

תגים:

לבית-המשפט המחוזי מרכז-לוד הוגשה (10.6.2019) תביעה (ובקשה לאשרה כתובענה ייצוגית) נגד פרטנר תקשורת ופרטנר פתרונות תקשורת נייחים בשם “כל ישות, לרבות תאגיד, אשר התקשר עם המשיבה לרכישת ציוד ושירותי אחריות, תמיכה ותחזוקה לציוד, אך המשיבה לא ביצעה את העדכונים ו/או השדרוגים לציוד”. סכום התביעה הייצוגית: 18 מיליון ₪.

התובע בתיק זה הוא משרד רואי החשבון וורסל את וורסל, “פירמת רואי חשבון המפעילה שני סניפים ועוסקת במתן שירותי ראיית חשבון וגישור כלכלי למאות לקוחות השמים בה מבטחם וסומכים עליה כי תשמור מכל משמר על סודיות המידע הרגיש המופקד בידיה”.

בכתב הטענות נאמר בין היתר כי “עניינה של בקשת אישור זו בפרקטיקה מקוממת ומטעה שהמשיבה מיישמת כלפי לקוחות עימם היא מתקשרת בהסכם לרכישת ציוד ושירותי אחריות, תמיכה ותחזוקה לציוד.

לצורך תפעול יעיל ובטוח של הציוד, חיוני לבצע מידי פעם עדכונים ו/או שדרוגים לציוד, על-פי הנחיות היצרן. כל בעל מחשב ביתי ומכשיר טלפון חכם מכיר את העדכונים, כגון עדכוני גירסה שהיצרן שולח מידי פעם למכשיר שברשותו. יודגש כי עסקינן בעדכונים שיש לבצע פעולה לשם התקנתם, ואינם מתעדכנים אוטומטית.

“ביצוע העדכונים הוא חלק מן השירות עבורו משלם הלקוח למשיבה מידי חודש. הם מיועדים לייעול פעולת המכשיר וכן לסגירת פרצות אבטחה שנתגלו בו ע”י היצרן. ללא עדכונים, יורדים ביצועי המכשיר ועולה הסיכון לחדירה אליו ע”י גורמים זרים.

“המשיבה מוכרת ללקוחותיה ציוד מסוגים שונים. לדוגמה, במקרה של המבקשת מכרה לה ציוד לאבטחת רשת האינטנרט לשני סניפיה ברעננה וברמת גן. המבקשת עוסקת בתחום המחייב שמירה קפדנית על נתונים בהיקף גדול ועל סודיותם. לשם כך נזקקה למערכת יעילה, מהירה ומאובטחת היטב מפני פריצות חיצוניות. העיסקה כללה עידכונים שעל-פי התחייבות מפורשת ועל-פי ההסכם שנכרת, יבוצעו על-ידי המשיבה”.

בהמשך כתב הטענות נאמר כי לאחר מספר שנים החליטה התובעת להחליף את ספק האינטרנט באחד מסניפיה. בעקבות כך היא החליטה להתנתק משירותי המשיבה ולנהל בעצמה את תחזוקת הציוד לרבות ניהול העדכונים הנדרשים.

טכנאי מחשבים שהוזמן ע”י התובעת ובדק את הציוד מצא כי “המשיבה לא ביצעה את העדכונים במשך התקופה כולה. מיום התקנת המערכת ועד ליום שהסיסמאות נמסרו למבקשת לא בוצע ולו עידכון אחד. המבקשת נחרדה לגלות כי ציוד אבטחת הרשת שרכשה מהמשיבה חשוף לפריצות מצד גורמים זרים בנוסף – יעילותו נמוכה מכפי שהייתה אם המשיבה הייתה ממלאה את תפקידה ומבצעת את העדכונים. הטכנאי הקדיש לא מעט שעות עבודה וביצע את העדכונים עפ”י סדר כרונולוגי בציוד שבשני סניפי המבקשת”.

“[…] המבקשת שילמה מידי חודש עבור שירות שלא ניתן לה. המבקשת פנתה למשיבה בתלונה על כך שלא בוצעו העדכונים והתשובה המקוממת הייתה שהעדכונים הם באחריות הלקוח. כלומר, המשיבה לא רק שלא ביצעה את העדכונים, היא מעולם לא התכוונה לבצעם אצל המבקשת, כמו אצל כלל הלקוחות.

“תשובתה זו של המשיבה מנוגדת לא רק להסכם ולהתחייבות מפורשת שניתנה למבקשת, היא מנוגדת גם להיגיון שכן עדכונים יכול לבצע רק מי שמחזיק בסיסמאות הגישה ומקבל את ההנחיות לעדכונים מהיצרן!

“מטרתה של בקשת אישור זו לגרום למשיבה לחדול מהטעיית הלקוחות, להשיב להם את הסכום היחסי ששילמו עבור ביצוע העדכונים ולפצותם בגין החשיפה לפרצות אבטחה ולביצועים נחותים של הציוד”.

התביעה הוגשה באמצעות עו”ד אורלי בן עמי ודוד מזרחי.

הערה: כלל ההדגשות המופיעות בידיעה זו מופיעות כך בכתב הטענות המקורי.

מבזקים