משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי/היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים: בקשה לקבלת מידע RFI לגבי מעבדה ביומטרית לאומית [National Biometric Laboratory]

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/מערך הסייבר הלאומי/היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים

נושא המכרז: בקשה לקבלת מידע RFI מיצרנים ואינטגרטורים ישראליים וזרים לגבי מעבדה ביומטרית לאומית [National Biometric Laboratory]

מס’ המכרז: 280219

תאריך פרסום: 28 בפברואר 2019

מועד אחרון: 29 באפריל 2019

הערות: המעבדה הביומטרית הלאומית המתוכננת תערוך בחינות להערכת מערכות ביומטריות, מכשירים ואלגוריתמים.

“היחידה להזדהות וליישומים ביומטריים במערך הסייבר הלאומי היא גורם יוזם, מקדם ומסדיר של נושא ההזדהות על רבדיו השונים (דיגיטלי וביומטרי). הזדהות מהווה כיום את נתיב הפריצה השכיח ביותר בעולם הסייבר, ועל כן החשיבות באבטחת התחום, תוך מתן מענה שלם הכולל התייחסות לנוחות ופשטות השימוש ושמירה על פרטיות המשתמשים”.

החלטת ממשלה 2287 מינואר 2017 בדבר העברת יחידת הממונה על היישומים הביומטריים למערך הסייבר הלאומי קובעת: העברת יחידת הממונה, כיחידה אורגנית, לאחריות מערך הסייבר הלאומי. הממונה יהא כפוף מנהלית ומקצועית לראש מערך הסייבר הלאומי, למעט לעניין נושאים בהם הממונה הוא בעל סמכות מקצועית עצמאית לפי סעיף 30 לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים”.

החלטת ממשלה 2960 מאוגוסט 2017 אישרה הממשלה את עיקרי המדיניות להזדהות בטוחה והטילה על היחידה לגבש תכנית עבודה ליישום המדיניות. בהחלטה זו גם נקבע שינוי שם היחידה ל’יחידה להזדהות וליישומים ביומטריים’ כך שישקף נכון יותר את תחומי הפעילות שלה”.

מבזקים