משרד ראש הממשלה: היקף הפעילות של פרוייקט “מחשב לכל ילד” בשנת 2017 עמד על סך של כ- 24.8 מיליון ₪ במסגרתו חולקו 6,001 ערכות מחשב

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה

נושא המכרז: בקשה לקבלת מידע (RFI): מחשב לכל ילד

תאריך פרסום: 2 בספטמבר 2018

מועד אחרון: 16 באוקטובר 2018

הערות: בבקשה לקבלת מידע שמפרסם משרד ראש הממשלה נאמר בין היתר כי “בשנת 1996 החליטה ממשלת ישראל בישיבתה מיום 1.11.96 על הקמת פרוייקט “מחשב לכל ילד”. הפרוייקט מבוצע על ידי המשרד במסגרת התקשרות עם עמותת המפעל הלאומי לפיתוח חברתי ובשיתוף עם עמותת חלון לעולם המחר, בתנאים של matching.

הפרוייקט כולל אספקת מחשבים, תוכנות הפעלה, לומדות חינוכיות, חיבור לאינטרנט, מתן הדרכה ומתן שירותי תמיכה. ערכות המחשבים כוללות מחשב חדש (נייד, נייח או טבלט) המותקן בבית הילד, הדרכה בהיקף של 45 שעות לימוד לילד ולבן משפחה, סל תוכנות ולומדות (מערכת הפעלה, חבילת “אופיס”, תוכנות אנטי-וירוס, מנוי לספריות ואתרי לימוד מקוונים), קישור לאינטרנט למשך שנה, אחריות ותמיכה טכנית למשך 3 שנים בבית הילד.

הליך איתור ומיון הילדים הזכאים להשתתף בפרוייקט נעשה על ידי הרשויות המקומיות ובאחריותן, בכפוף לקריטריונים כפי שנקבעו. רשימת הילדים המומלצים על ידי הרשויות נבדקת על ידי העמותה ונערך סקר פיסי בבית הילדים לאימות יישום ההמלצה.

העמותה אחראית על בדיקת התאמת המחשב והערכות לתצורה המתחייבת, כולל ביקורות בבתי הילדים ובכיתות ההדרכה. כמו כן, העמותה אחראית על מעקב ובקרה בנוגע לאיכות וזמינות השירות הטכני ומוקד התמיכה, סוג התקלות והמענה הניתן להן.

היקף הפעילות של הפרוייקט בשנת 2017 עמד על סך של כ- 24.8 מיליון ₪, במסגרתו חולקו 6,001 ערכות מחשב (במימון המשרד, העמותה, תשלומי הורים והרשויות המקומיות הנוטלות חלק בפרוייקט).

על המשיב להעמיד לטובת הפרוייקט ממקורותיו לכל הפחות סכום זהה לסכום שיועמד על ידי המשרד. לעניין זה, מקורותיו של המשיב לא יכולים לכלול כספי תקציב ממשלתי או כספי ציבור לרבות מרשויות מקומיות, מפעל הפיס, כספי עזבונות לטובת המדינה ותשלומי הורים. עם זאת, מקורותיו של המשיב יכול שיכללו עד 2/3 תרומת תוכנות בשווי ערך (בעין). ערך התוכנות לא יעלה על שווי השוק שלהן. בכל מקרה, מובהר שסכום השתתפות המשרד יהא רק עד גובה הסכום המוקצה לכך בתקציב מדינה כפי שיאושר, ועניין זה נתון לשינויים.

ההתקשרות עם הספק, ככל שיוחלט עליה, תהיה לשנה. הואיל והפרוייקט הוא רב שנתי, למשרד תישמר האופציה לשוב ולהתקשר עם הספק לתקופות נוספות בנות עד שנה כל אחת, כפי שייקבע בהסכם, בהתאם להחלטתו של המשרד, ובכפוף לקיומו של תקציב מאושר.

יוער כי לפרוייקט מועצה ציבורית בראשות סגן השר לאיכות הסביבה מר ירון מזוז. המועצה מפקחת על ביצוע הפרוייקט, על פעולות העמותה ועל הנהלת הפרוייקט.

יצויין כי בשנים האחרונות פירסמתי כאן באתר מספר ידיעות לגבי ניהול הפרוייקט מחשב לכל ילד בידי משרד ראש הממשלה.

 

מבזקים