משרד ראש הממשלה: דרוש/ה: מנהל/ת תחום (יישום אבטחת מידע)

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/אגף בכיר (מערכות מידע)

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת תחום (יישום אבטחת מידע)

מועד אחרון: 12 באוגוסט 2018

תיאור התפקיד:

+ יישום מדיניות אבטחת המידע במערכות המידע במשרד, בהתאם להנחיות מנהל האגף למערכות מידע ועל-פי הנחיית אחראי אבטחת מידע במשרד.

+ ריכוז נושא אבטחת המידע באגף מערכות המידע במשרד.

+ קיום הפעולות הנדרשות לשם מניעה, איתור וזיהוי פערים בתחום אבטחת המידע.

+ ליווי הפרויקטים בתחום התקשוב במשרד, תוך אחריות להטמעה ויישום פיתרונות לאבטחת מידע.

+ הכנת תוכנית עבודה שנתית בתחום אבטחת מידע בהתאם למיפוי סיכונים עדכני של אבטחת המידע של היחידה.

+ התעדכנות בטכנולוגיות לאבטחת מידע במחשב, בהיבטי ביטחון מידע במחשב, לצורך רכש של מערכות מחשב חדשות (חומרה ותוכנה) וביישום אפליקציות חדשות במשרד.

+ שותף/ה למחזור החיים של מערכת המידע לשם קבלת מערכת בטוחה, מחזור החיים כולל: איסוף הדרישות, ניתוח איומים, תוכן, פיתוח, בדיקות אבטחה, הטמעה מאובטחת ומבדקים שוטפים.

+ ביצוע בקרה אחר פעילויות המחשב, למניעת פריצות למערכת ומסירת מידע מסווג לגורם בלתי מורשה ובדיקה כי הפעילות מתנהלת בהתאם למדיניות שנקבעה.

+ תיאום הפעלת מערכות אבטחה עם יחידות המחשב המרכזיות הקשורות לרשת קישור ותיאום בין יחידת הביטחון ליחידת המחשב, בכל היבטי אבטחת מידע.

+ יישום הנחיות, נהלי אבטחת מידע ותוכניות אבטחת מידע של הגוף המנחה,  לצורכי אבטחת מידע במערכות המידע.

+ שותפות בוועדות משרדיות ובדיונים בנושא מערכות התקשוב במשרד.

+ קביעת נהלי העבודה, רכישת מוצרים ופיתרונות אבטחה, למניעת דלף מידע בממשקים עם מערכות מסווגות של משרדי הממשלה, יחידות הסמך ורשויות הביטחון.

+ מעורבות בכל תהליך ההרשאות לעובדים על מנת לוודא כי העובדים מסווגים כנדרש.

+ שותפות לביצוע ביקורות ותרגילים בתחום אבטחת המידע ליחידות השונות ולמשתמשי הקצה.

+ ייזום תהליכים ומערכות חדשות לשם הגברת אבטחת המידע היחידתית.

+ הפעלת יועצים בתחום אבטחת המידע על פי הצורך.

+ טיפול בהיבטי ביטחון בעת העסקת קבלנים חיצוניים בנושא המחשוב וטיפול באבטחת המידע של פרויקטים חיצוניים.

+ קיום קשרים מקצועיים וקשרי מידע עם גורמים מקצועיים שונים במערך המחשוב הממשלתי והגופים מנחים.

* המשרה מיועדת לאיוש עבור האוכלוסייה החרדית.

מבזקים