משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי/היח’ לשיפור השירות הממשלתי: מכרז להפעלת מענה ממשלתי מרכזי במיקור-חוץ

הגוף המפרסם: משרד ראש הממשלה/רשות התקשוב הממשלתי/ היחידה לשיפור השירות הממשלתי

נושא המכרז: מכרז להפעלת מענה ממשלתי מרכזי במיקור-חוץ

מס’ המכרז: 3/17

תאריך פרסום: 13 במארס 2017

מועד אחרון: 22 במאי 2017

הערות: היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור, השייכת לרשות התקשוב הממשלתי שבמשרד ראש הממשלה, משמשת כמקור ידע ויועץ מקצועי בתחום שירות הלקוחות, פועלת להעלאת איכות השירות הניתן לציבור, ומובילת תפיסת השירות של “הלקוח במרכז”.

בהחלטת ממשלה מספר 2097 מיום 10.10.2014  נקבע כי אחד מתפקידיה של היחידה לשיפור השירות הממשלתי יהיה להקים ולהפעיל מענה ממשלתי מרכזי למסירת מידע לציבור על שירותי הממשלה וערוצי השירות השונים לקבלתם, תוך עידוד השימוש בשירות עצמי.

על המענה להינתן בשפות שונות,  באמצעות מוקד טלפוני ואתר אינטרנט, תוך הנגשת השירות לבעלי מוגבלות.

מדובר במענה ממשלתי מרכזי שיכלול מענה רב ערוצי בו יימסר מידע על שירותי הממשלה ישמש כתובת ראשית מוכרת ויספק לציבור נקודה מרכזית למידע על היחידות הממשלתיות ועל השירותים הניתנים בהן. מטרת המענה הממשלתי המרכזי הינה מתן מענה ראשוני לאזרח ומתן סיוע ראשוני והכוונה.  מערך המענה הממשלתי המרכזי יספק מענה לאוכלוסיות נרחבות בנושאים מגוונים ובהם תמיכה בשירותים מקוונים, התמצאות באתרי הגופים הממשלתיים השונים, מתן מידע כללי על שירותי הממשלה השונים (ערוצי קשר, שעות פעילות, כתובות, תהליכים לקבלת השירות ועוד),  מתן מידע על תהליכים רוחביים המערבים מספר גופים ממשלתיים.

כחלק מתקופת ההתקשרות על המציע הזוכה להשלים את הקמת והפעלתו המלאה של המוקד בתוך 3 חודשים ממועד חתימת החוזה. ספק מיקור החוץ שייבחר יהיה אחראי לניהול ותפעול המוקד, ובכלל זה גיוס ומיון כוח אדם, הדרכה, ניהול שוטף, מערכות תומכות, הטמעת תהליכי עבודה והתאמות נוספות במידה ויידרשו לצורך הרחבת מידע קיימים או מתן מידע נוספים ככל שיידרש.

מועד הפעלת המוקד הוא הרבע השלישי/הרביעי של שנת 2017.

 

מבזקים