משרד התקשורת פירסם שתי הודעות לעיתונות שהמידע בהן פורסם זה מכבר ב- Read IT Now

משרד התקשורת פירסם (7.2.2018) שתי הודעות לעיתונות שהמידע בהן פורסם זה מכבר ב- Read IT Now.

לדברי ההודעה הראשונה, “חברת פלאפון תקשורת בע”מ הגישה ביום 28 בינואר 2018 עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו, בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים (עת”מ 62912-01-18) כנגד החלטת מנכ”ל משרד התקשורת (בפועל) מיום 14 בדצמבר 2017. מדובר בהחלטה להטיל על החברה עיצום כספי עקב אספקת שירות בלא קבלת בקשה מפורשת של המנוי בניגוד להוראות סעיף 58.6 לרישיון הכללי למתן שירותי רט”ן של החברה”.

יצויין כי ב- 29.1.2018 פירסמתי כאן באתר ידיעה ראשונה לגבי העתירה המינהלית של פלאפון.

לדברי ההודעה השנייה, “חברת סלקום ישראל בע”מ הודיעה ביום 6.12.17 כי היא חוזרת בה מהעתירה שהגישה לבית-המשפט לעניינים מנהליים בתל אביב (עת”מ 40766-10-16) כנגד החלטת סמנכ”ל בכיר פיקוח ואכיפה במשרד התקשורת מיום 18 באוגוסט 2016 להטיל עליה עיצום כספי עקב אספקת שירות בלא קבלת בקשה מפורשת של המנוי בניגוד להוראות סעיף 60.6 לרישיון”.

יצויין כי ב- 15.12.2017 פירסמתי כאן באתר ידיעה לגבי משיכת העתירה של סלקום; הידיעה שלי כללה ידיעות קודמות שפירסמתי באתר זה לגבי העתירה הזאת.

מבזקים