משרד התקשורת מפרסם (13.1.2019) שימוע בנושא תיקון רישיונות בעניין שירותי פרימיום

18:25 13.01.2019

קטגוריות: טלקום/וויירלס/מובייל

תגים:

כפי שדיווחתי מוקדם יותר היום בחלון המבזקים של אתר זה, משרד התקשורת מפרסם (13.1.2019) שימוע בנושא תיקון רישיונות בעניין שירותי פרימיום.

בהודעת המשרד נאמר כי הוא “שוקל להוסיף נדבך לאסדרת שירותי הפרימיום בתעריף רגיל כך שהשירות יסופק בכפוף לכך שלמפעיל לא קיים הסכם להעברת תשלומים לספק התוכן; האסדרה המוצעת נועדה לתת מענה לתופעה בה מנויי סלולר בחבילות ‘הכל כלול’ מבצעים שיחות לשירותי פרימיום בתעריף רגיל, אשר אורכות לעיתים שעות רבות ובגינן נאלץ המפעיל הסלולרי לשלם קישורי גומלין בהיקפים גבוהים למפעילים”.

לדברי המשרד, “שירותי פרימיום כוללים, בין היתר, שירותי השמעת מסרי שמע מסוגים שונים. שירותים אלו ניתנים כיום על-ידי מפעילים נייחים בשני אופנים: כשירות בתעריף רגיל, ללא תוספת תשלום מעבר לתכנית התעריפים הרגילה של המנוי, או כשירות בתעריף מיוחד- הכולל תוספת תשלום מעבר לתכנית התעריפים הרגילה של המנוי. שירותים אלו מהווים שיחה טלפונית ולפיכך משולמים בגינם תשלומי קישורי גומלין בהתאם לקבוע בתקנות.

“כיום, מתבצעות על ידי מנויי מפעילי הרט”ן (רדיו טלפון נייד) שיחות פרימיום אשר אורכות שעות רבות, וזאת באופן המנצל את חבילות ‘הכל כלול’ הנפוצות אצל מפעילי הסלולר, כאשר בגין שיחות אלו נאלץ המפעיל הסלולרי לשלם קישורי גומלין בהיקפים גבוהים למפעיל הנייח, לעיתים העלות המצטברת לחברות מגיעה לכדי מיליוני ₪ בחודש”.

בהתייחס לנושא האסדרה (רגולציה) נאמר בהודעה ש”המשרד סבור כי התופעה האמורה אינה רצוייה, ובסבירות גבוהה ברקע לה קיימים הסכמי שיתוף הכנסות בין המפעיל הנייח לבין ספק שירותי התוכן המחלקים בינהם את ההכנסות מקישורי הגומלין המשולמים בגין השירות.

“על-מנת לצמצם תופעה זו שוקל המשרד לאסדר את שירות הפרימיום בתעריף רגיל כך שניתן יהיה לספקו בכפוף לכך שלמפעיל לא יהיה הסכם לחלוקת הכנסות עם ספק התוכן בגין השירות המסופק. בנוסף וכמהלך משלים לאמור לעיל, המשרד שוקל לקבוע כי לשירות פרימיום בתעריף מיוחד יהיה תעריף מינימלי שלא יפחת מהתשלום של קישור הגומלין בגין השיחה, וזאת על מנת שלא לתמרץ העתקת התופעה האמורה לשירות פרימיום בתעריף מיוחד”.

על השימוע חתום עדו שגב מנהל תחום בכיר רישוי חברות תקשורת באגף בכיר רישוי ניתן להעביר התייחסות לטיוטת התיקון לידי אלי לוי במשרד התקשורת עד ליום 27 בינואר 2019.

מבזקים