משרד התקשורת מפרסם רשימת ההתקשרויות שלו עם ספקים לרבע הרביעי של 2018 [לרבות פרטי נסיעת המשלחת ובראשה השר לדובאי]

משרד התקשורת פירסם היום (חמישי, 31.1.2019) את דו”ח ההתקשרויות שלו עם ספקים לרבע הרביעי של 2018. ידיעה על הדו”ח הקודם, לרבע השלישי של שנת 2018 פירסמתי כאן.

מדובר בדו”ח רבעוני, “דו”ח התקשרויות עם ספקים, מכיל את נתוני ההתקשרויות של הרשות עם ספקים חיצוניים לרבעון 3 של 2018. הנתונים בדו”ח מסווגים לפי נושא ההתקשרות, שם הספק, סכום ההתקשרות וסיווגים נוספים רבים”. [הערה: מדובר בטעות וצריך היה להופיע: לרבעון 4].

מתוך שלל הנתונים המופיעים בדו”ח, להלן מספר נתונים מהבולטים יותר:

* היקף כלל הטיסות של מנהלים ועובדים במשרד ברבע הרביעי  של שנת 2018 [אין פירוט מי העובד/ים בכל טיסה] מגיע לסכום של 51,518 ₪. יש לזכור כי ברבעון זה נכללת הנסיעה המפורסמת של שר התקשורת איוב קרא ועוד מספר מנהלים מהמשרד לכנס איגוד התקשורת העולמי שנערך בדובאי בסוף חודש אוקטובר 2018 וכן נסיעת משלחת של עובדי המשרד במהלך חודש אוקטובר 2018 לביקור לימודים במחנות ההשמדה בפולין.

פירוט הטיסות כפי שמופיע בדו”ח:

+ ב- 8.10.2018 – טיסה – 3,044 ₪.

+ ב- 14.10.2018  – טיסה – 2,068 ₪.

+ ב- 6.11.2018  – נסיעות לחו”ל – 6,068 ₪.

+ ב- 11.11.2018  – נסיעות לחו”ל – 5,121 ₪.

+ ב- 11.12.2018  – כרטיסי טיסה – 6,711 ₪.

+ ב- 26.12.2018  – כרטיסי טיסה – 28,506 ₪.

* ב- 11.10.2018 – רכישת תשורות חו”ל משלושה ספקים שונים בארץ – 3,840 ₪.

* ב- 17.10.2018 – רכישת כרטיס סים לדובאי וטעינת חשבון לשיחות – 14,039 ₪.

* ב- 23.10.2018 – לינת חברי משלחת בחו”ל [הערה: ככל הנראה: המשלחת לדובאי] – 52,650 ₪.

* ב- 23.10.2018 – הוצאות אבטחת משלחת לדובאי [התשלום למשרד ראש הממשלה] – 182,000 ₪.

* ב- 31.10.2018 – הוצאות אבטחת השר באירוע ליכודיאדה באילת – 1,563 ₪.

* ב- 4.11.2018 – התקשרות צורך סיוע וייעוץ בגיבוש אסטרטגיה למשרד לשנים הבאות [עם ערן גרף בע”מ] – 40,950 ₪.

* ב- 12.12.2018 – ייעוץ כלכלי – פרופ’ ראובן גרונאו – 292,500 ₪.

* ב- 29.10.2018 – תשלום עבור כבלים לנציגת משרד האוצר במועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין [עו”ד אסתר פלדמן, הלשכה המשפטית] – 2,340 ₪.

* ב- 19.12.2018 – ייעוץ סייבר – חברת כובע לבן בע”מ [WhiteHat] – סכום של 900,315 ₪.

* ב- 19.12.2018 – מכשירי טלפון לווייני [גילת טלקום] – 3,934 ₪.

* ב- 23.12.2018 – רכישת תוכנות Microsoft בהתאם להסכם מחירים מירביים [נס אי.טי.] – 3,934 ₪.

* ב- 24.12.2018 – תשלום עבור מישרות המטפלות בגימלאים [חברת דואר ישראל] – 130,000 ₪.

* ב- 24.12.2018 – סל תרבות לגימלאים [עמותת גימלאי הדואר] – 70,000 ₪.

* במחצית השנייה של דצמבר 2018 – מינוי חבר/ה בוועדה המייעצת [איריס סורוקר ואמיר הלר] – סה”כ 10,998 ₪.

* ב- 27.12.2018 – כנס תוטכניות העבודה של משרד התקשורת לשנת 2019 [איסתא ישראל] – 42,2950 ₪.

מבזקים