משרד התקשורת מפרסם מסמך חדש: סבב נוסף של תיקון רישיונות רט”ן ורישיונות אחודים בנושאים צרכניים – עדכון החלטה

משרד התקשורת מפרסם באתר החדש שלו [במסגרת אתר השירותים והמידע הממשלתי Gov.il] מסמך חדש שכותרתו: “סבב נוסף של תיקון רישיונות רט”ן ורישיונות אחודים בנושאים צרכניים – עדכון החלטה”. המסמך מופנה אל שורה של חברות טלקום.

בהערת אגב יצויין כי נכון למועד פרסום ידיעה זו כאן באתר, הקישור להחלטה החתומה, המופיע בהודעה באתר משרד התקשורת – אינו תקין.

במסמך, החתום ע”י מימון שמילה (מנהל כללי בפועל( של המשרד נאמר כי מסמך החלטה בנושא פורסם ביום 11.1.2017. מאז פורסמו – במארס ובמאי השנה – שלושה עדכונים, ב- 24.7 פורסם שימוע משלים ולאחריו – עדכון נוסף של מסמך ההחלטה (מיום 31.7.17).

“בעקבות בקשות נוספות שהוגשו למשרד על ידי בעלי רישיון להקצאת פרקי זמן נוספים ליישום חלק מהנושאים שהוחלט לגביהם במסמכים שבסימוכין ובעקבות השימוע המשלים שהתפרסם ביום 24.7.17, להלן פרקי זמן מעודכנים למימושם”.

בכל שמונה הנושאים המוזכרים במסמך [“עיקרי התכנית”; שינוי תעריפים; התקשרות בעסקת “מכר מרחוק” באמצעות שיחת טלפון; התקשרות בעסקת “מכר מרחוק” באמצעות שיחת האינטרנט; טופס גישה לשירותים; הזמנת שירות מספק שירות; ביצוע עסקה במעמד שני הצדדים; החתמת מנוי עסקי מפוצל על מסמכי ההתקשרות] שינוי המועד הוא ל-  11.3.2018במקום 10 בנובמבר 2017.

מבזקים