משרד התקשורת מפרסם מכרז פנימי לתפקיד סגן מנהל אגף א’ (משאבי אנוש) והדרכה

15:42 05.08.2019

קטגוריות: משאבי אנוש משפט

תגים: ,

משרד התקשורת מפרסם מכרז פנימי לתפקיד סגן מנהל אגף א’ (משאבי אנוש) והדרכה באגף מינהל ומשאבי אנוש בירושלים.

בתיאור תחומי האחריות נאמר: ביצוע מכלול הפעולות הקשורות בניהול משאבי אנוש במשרד/ביחידת הסמך, בהתאם להוראות החוק, התקשי”ר ונציבות שירות המדינה, ובכלל זה אחריות על הנושאים הבאים או על חלק מהם:

+ ניהול – מילוי מקום מנהל/ת יחידת משאבי אנוש בהיעדרו/ה, הדרכה והנחייה מקצועית של צוות עובדים.

+ תכנון – השתתפות בגיבוש תוכנית עבודה של היחידה ובתכנון אסטרטגי של משאבי האנוש במשרד, ובכלל זה שינויים ארגוניים, איוש משרות, פרישה, ניוד, הכשרה של עובדים ועוד.

+ תקינה ושינויים ארגוניים – השתתפות בבחינת הבקשות לשינוי תקינה לפי הנחיית מנהל/ת היחידה ובתיאום עם הסמנכ”ל למינהל ומשאבי אנוש, ניתוח העיסוקים ותחזוקתם.

+ תהליך איוש המשרות – ריכוז הליכי פרסום, איתור, מיון, בחירה וקליטה של העובדים, בהתאם להוראות ולכללים הקיימים בנושא.

+ פרט – ריכוז תנאי השירות לעובדים וניהול מעקב אחר מיצוי זכויותיהם וחובותיהם מקליטתם ועד לפרישתם; הקצאת המשאבים להעסקת עובדים לפי החלטות הממונים.

+ בקרה – ניהול בדיקות ארגוניות ועמידה בחוק התקציב באמצעות מערכות ממוחשבות וכתיבת דו”חות.

+ ייצוג המשרד בוועדות ופורומים בין-משרדיים ובתהליכי שינוי ארגוני, סכסוכי עבודה, תביעות בבתי הדין לעבודה ועוד, ומול גורמים במשרד האוצר (ובכלל זה אגף תקציבים, הממונה על השכר, החשב הכללי), נציבות שירות המדינה, הסתדרות ואיגודים מקצועיים, פרקליטות המדינה ועוד, בתיאום עם מנהל/ת היחידה ובהתאם להנחיות הנהלת המשרד.

+ הדרכה ורווחה – עשוי/ה לרכז את נושא ההדרכה ו/או הרווחה במשרד/ביחידת הסמך, בהתאם להוראות התקשי”ר, הנחיות נציבות שירות המדינה והוראות הממונה.

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

בתוך כך, משרד התקשורת דיווח בדף הפייסבוק שלו כי בשנת 2019 פורסם, לראשונה, מדד להישגים במשרדי הממשלה. משוב השירות בתחום הרכש נערך בקרב כ- 35 אלף עובדים ב- 55 משרדי ממשלה ויחידות סמך במטרה לבדוק את איכות השירות שניתן ע”י יחידות המטה במשרדים: חשבות, ייעוץ משפטי, רכש, משאבי אנוש, מחשוב, תקציבים ותכנון מדיניות.

במשוב הפנים-ארגוני דירגו המשיבים בכל תחום 7 שאלות שביעות רצון שהות ו- 3-6 שירותים ספציפיים בתחום.

בתחום הרכש דורגה יחידת הרכש של משרד התקשורת בציון הגבוה ביותר (8.8) ואילו במקום השני ממוקמות יחדיו רשות האכיפה והגבייה ורשות התחרות (8.7 לכ”א).

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

מבזקים