משרד התקשורת מפרסם מכרז פנימי לתפקיד ממונה (אבטחת מידע)

משרד התקשורת מפרסם היום (8.1.2018) מכרז פנימי לתפקיד ממונה (אבטחת מידע) ביחידת המחשוב של המשרד. תיאור התפקיד כפי שמתפרסם באתר נציבות שירות המדינה (נש”מ) הוא סטנדרטי לתפקידים מעין אלה.

מועד ההגשה האחרון הוא 15 בינואר 2018. המישרה היא בלתי צמיתה.

במידה ולא יימצא מועמד/ת לתפקיד מתוך המשרד, סביר שיפורסם מכרז חיצוני לתפקיד זה.

מבזקים