משרד התקשורת מפרסם את סיכום הכנסות שוק התקשורת לשנת 2018

משרד התקשורת/אגף כלכלה מפרסם (1.7.2019) את סיכום הכנסות שוק התקשורת לשנת 2018.

בדו”ח, עליו חתומים ד”ר עפר רז-דרור סמנכ”ל בכיר ומנהל מינהל כלכלה ורן אורנבך מרכז בכיר רגולציה במינהל כלכלה, נאמר כי ההכנסות קטנו בכ- 4%(-)  מסך הכנסות של כ- 20.19 מיליארד ₪ בשנת  2017 לכ- 18.45 מיליארד ₪ אשתקד.

לדברי עורכי הדו”ח, צמצום זה בהיקף שוק התקשורת, בסך של כ- 757 מיליון ₪ בשנת 2018, נובע בעיקרו מהרחבת התחרות בתחום ובפרט מירידה מדווחת בהכנסות במגזר השידורים, במגזר התקשורת הבינלאומית ובמגזר הסלולר.

הכנסות מגזר תשתיות האינטרנט ממשיכות לשמור על חלק משמעותי מסך ההכנסות בשוק התקשורת. “נציין כי כמחצית מהעלייה במהירות המשווקת (כ- 10  Mbps בשנת 2018)  מוסברת על ידי כניסת מתחרים חדשים (פרטנר וסלקום) לתחום זה הפורשים תשתיות נייחות עצמאיות מבוססות סיבים אופטיים. מתחרים אלו החלו לשווק תשתית אינטרנט במהירויות גבוהות משמעותית מאלו הניתנות לשיווק בתשתיות תקשורת מבוססות נחושת ו/או כבלי COAX”.

ההכנסות ממגזר הסלולר קטנו בשנת 2018 בשיעור של 6.5%(-). זאת לעומת ירידה בשיעור של 4.5%(-) בשנת 2017.

“ירידה זו בהכנסות נובעת מהתגברות התחרות בתחום”, אומרים מחברי הדו”ח ומצביעים על “השינוי הדרסטי שעבר תחום הסלולר בעשור האחרון כתוצאה מהרפורמות שנערכו בו.  הירידה בהכנסה הממוצעת למנוי נמשכה גם בשנת 2018 “. בסך הכל מדובר בירידה בהכנסות המסתכמת במעל חצי מיליארד ₪ למגזר הסלולר כולו.

“להערכתנו, על אף עמידת החברות ביעדי פרישת רשתות דור 4, הירידה המתמשכת בהכנסות מעלה חשש ממשי לשדרוג הנדרש ברשתות הסלולר, שיאפשר לישראל להדביק את קצב ההתקדמות העולמי בתחום.  אנו סבורים כי בשנים הקרובות נידרש להגיע לנקודת איזון חדשה בין רמת התחרות הטכנולוגית ובין רמת התחרות על המחיר, כך שלחברות הסלולר יעמוד תמריץ מספק לערוך את ההשקעות הגדולות הנדרשות מהן בשדרוג רשתות דור רביעי ובמעבר לדור החמישי”.

מבזקים