משרד התקשורת מפרסם את הדו”ח השנתי שלו לשנת 2018 לפי חוק חופש המידע

משרד התקשורת מפרסם (1.7.2019) את הדו”ח השנתי שלו לשנת 2018 לפי חוק חופש המידע, התשנ”ח – 1998.

בין היתר נאמר בדו”ח כי “משרד התקשורת מאסדר (מבצע רגולציה) את פעילות ענף התקשורת בישראל וככזה הוא בעל השפעה מכרעת על התפתחותו וצמיחתו של המשק הישראלי. השינויים המבניים והליברליזציה שהמשרד הוביל בשנים האחרונות, הפכו את ענף התקשורת לענף כלכלי מוביל במשק הישראלי. פעילות המשרד מכוונת כל העת להפוך את ענף התקשורת מענף ריכוזי המאופיין במונופוליזם ותחרות בין מעטים,  לענף תחרותי וגמיש בעל חסמי כניסה ויציאה נמוכים”.

“[…] פעילות המשרד בשנים האחרונות מאופיינת ברצון להוביל תהליכים בעולם התקשורת ולהתאים את קצב האסדרה לשוק המתפתח והדינמי עליו הוא מפקח, כל זאת מבלי לוותר על עידוד השקעות ופיתוח טכנולוגיות מתקדמות וקיימות”.

הדו”ח סוקר את עיקרי פעילות משרד התקשורת לשנת  2018 בתחומים השונים. במשרד יש כיום כ- 190 עובדים.

בין היתר מציין הדו”ח כי “שנת 2018 הייתה שנה של שינוי משמעותי מאוד ביחס לזמן הטיפול בבקשות לייבוא אישי וייבוא מסחרי. בשנה זו המשרד הוריד את ימי ההמתנה לאישור התאמה לייבוא מסחרי מממוצע של 39 ימים ל-   18 ימים ואת ההמתנה לאישור מיוחד מ- 13 ימים ל- 8 ימים”. בשנת 2018 נבחנו ואושרו עשרות אלפי בקשות ליבואנים. בסך הכל ניתנו אשתקד 21,672 אישורים. בסך הכל נבדקו 32,150 בקשות.

באשר ליישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת מציין הדו”ח כי “בסך הכל התקבלו השנה [2018] מעל ממאה פניות בנושאים מגוונים כגון וועדות ציבוריות שהוביל המשרד, שימועים בשוק הטלקום, מתן רישיונות לשחקנים חדשים, בקשות לפתיחת יומני בעלי תפקידים, אגרות תדרים ועוד. במהלך שנת 2018 הוגשו חמש עתירות על החלטות הממונה, שתיים מהן עומדות וממתינות להכרעת בית-המשפט, שתיים מהן הסתיימו בהסכם פשרה ואחת נמחקה”.

מבזקים