משרד התקשורת מפרסם את דו”ח ההתקשרויות עם ספקים חיצוניים לרבע השני של 2018

משרד התקשורת מפרסם היום (10.7) את דו”ח ההתקשרויות עם ספקים חיצוניים לרבע השני של 2018.

לדברי היחידה הממשלתית לחופש המידע (במשרד המשפטים), “לאור ההכרה בחשיבות המידע הציבורי הנוגע להתקשרויות המדינה, פורסם נוהל ‘פרסום התקשרויות הממשלה’ על ידי אגף החשבת הכללית במשרד האוצר והיחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים. הנוהל מחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך, העובדות עם מערכת מרכב”ה, לפרסם באופן יזום דו”ח רבעוני בדבר התקשרויותיהם.  לשם כך נערכו שינויים במערכת מרכב”ה של משרדי הממשלה ויחידות הסמך ופותח דו”ח ייעודי בשם ‘דו”ח חופש מידע – התקשרויות ותשלומים’ המתפרסם באתר המרכזי לנושא חופש המידע”.

באתר המרכזי לנושא חופש המידע מצויין לגבי הדו”ח הספציפי של משרד התקשורת כי “הנתונים בדו”ח מסווגים לפי נושא ההתקשרות, שם הספק, סכום ההתקשרות וסיווגים נוספים רבים”, אולם לדעתי יש בעייה משמעותית בדו”ח ההתקשרויות הפעם, בניגוד לקודמיו, ומייד אתייחס לנושא זה.

הממונה על יישום חוק חופש המדיע במשרד התקשורת הוא מוניר קזמל. ב- 30 במאי 2018 נכנס יוחנן שליין לתפקידו כחשב משרד התקשורת (לפי דף הפייסבוק של משרד התקשורת).

הוא החליף בתפקיד את חסן איסמעיל שהגיע בשעתו ממשרד האוצר וחזר עתה למשרד האוצר כאחד מסגני החשב הכללי. אגב, באתר האינטרנט של משרד התקשורת [שהוא חלק מאתר השירותים והמידע הממשלתי (gov.il)], עדיין מופיע שמו של חסן איסמעיל ולא של מחליפו.

חסן אימסעיל החליף במשרד התקשורת את יפעת ענבר שגם היא הגיע במקור ממשרד האוצר ועם החלפתה במשרד התקשורת ע”י איסמעיל – חזרה למשרד התקשורת.

אני מתנצל מראש אם זאת בעיית הבנת הנקרא מצידי וחוסר התמצאות בטבלאות אקסל. אם טעיתי, אשמח אם מישהו יעמיד אותי על הטעות [“מכל מלמדי השכלתי”].

בדו”ח הנוכחי, בניגוד לדו”חות הקודמים (לרבע הראשון של 2018 ולרבעונים קודמים), הטור של מועד ההתקשרות [מועד תחילת ההתקשרות ומועד סיום ההתקשרות (הטורים H ו- I, בהתאמה, בטבלת האקסל] אינו כולל הפעם ואפילו תאריך אחד אלא רצף של ######!

בעבר ציינתי כי בניגוד למשרדי ממשלה ויחידות סמך אחרות, שהדו”חות שלהם כללו התקשרויות רק לשלושה החודשים של הרבעון הספציפי נשוא הדו”ח, הרי שהדו”חות של משרד התקשורת כללו התקשרויות של רבעונים ואף שנים קודמות.

הפעם, עם רצף ה- ###### לתיאור מועדי ההתקשרות, אי אפשר לדעת האם שורת הוצאות מסויימת בטבלת האקסל היא אכן לגבי הרבע השני של שנת 2018 או לגבי רבע אחר, קודם לכן.

יחד עם זאת, בהמשך למספר ידיעות קודמות שפירסמתי כאן באתר לגבי התקשרויות משרד התקשורת בעבר, שלפתי מספר הוצאות מתוך הדו”ח.

נושא המעניין אותי במיוחד הוא נושא הטיסות לחו”ל (ואיני בא לשפוט/להחליט בדבר נחיצותן של הנסיעות). בדקתי בחלקה התחתון של הרשימה, מה שנראה בוודאות כהוצאות במהלך הרבע השני של השנה הנוכחית. ואולם, בשל הנושא של היעדר התאריכים, קשה לדעת באופן ודאי. לכן גם איני כולל כאן סיכום של כלל הוצאות הנסיעות לחו”ל אלא רק הפירוט בהקשר זה כפי שהוא מופיע במקור.

■ בשורה מס’ 1528 בטבלת האקסל מופיע: הוצאות אבטחה בחו”ל (סכום שהועבר למשרד ראש הממשלה) – סכום של 26,608.15 ₪.

■ בשורה מס’ 1529 בטבלת האקסל מופיע: כרטיסי טיסה – סכום של 2,753.02 ₪.

■ בשורה מס’ 1510 בטבלת האקסל מופיע: טיסות – סכום של 6,372.25 ₪.

■ בשורה מס’ 1511 בטבלת האקסל מופיע: טיסות – סכום של 1,403.69 ₪.

■ בשורה מס’ 1457 בטבלת האקסל מופיע: נסיעות לחו”ל (סכום שהועבר למשרד החוץ) – סכום של 10,754.74 ₪.

■ בשורה מס’ 1458 בטבלת האקסל מופיע: נסיעות לחו”ל (סכום שהועבר למשרד החוץ) – סכום של 599.28 ₪.

■ בשורה מס’ 1557 בטבלת האקסל מופיע: נסיעות לחו”ל/טיסה – סכום של 1,025.24 .

■ בשורה מס’ 1572 בטבלת האקסל מופיע: נסיעות לחו”ל/טיסה – סכום של 91,351.97 .

■ בשורה מס’ 1574 בטבלת האקסל מופיע: נסיעות לחו”ל/טיסה (סכום שהועבר למשרד החוץ)  – סכום של 6,529.62 ₪.

■ בשורה מס’ 1581 בטבלת האקסל מופיע: נסיעות לחו”ל/טיסה (סכום שהועבר למשרד החוץ)  – סכום של 54,585$.

■ בשורה מס’ 1610 בטבלת האקסל מופיע: נסיעות לחו”ל/טיסה – סכום של 10,106.95 .

■ בשורה מס’ 1618 בטבלת האקסל מופיע: תחת הסיווג ‘פעילות רווחה’: משלחת לפול[ין?] – הסכום אינו מפורט אלא במקום זאת מופיע ########.

■ בשורה מס’ 1592 בטבלת האקסל מופיע: נסיעות לחו”ל/אבטחת השר – סכום של 10,106.95 ₪.

* לגבי נסיעות לחו”ל במשרד התקשורת אני מבקש להזכיר כי ברבע השני של שנת 2018 שר התקשורת איוב קרא התלווה למשלחת ראש הממשלה בנסיעה בת ארבעה ימים לשלוש מדינות באירופה – 4-8.6.2018 [במהלכה נפגש עם מי שתאר בציוץ של כשרת התקשורת של צרפת (ובעקבות הערות מצד הציבור שאין שר/ת תקשורת במדינה, שונה ל: שרת התרבות והמדיה) ולחץ את ידו של נשיא צרפת עמנואל מקרון].

ב- 8 במאי התלווה השר קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו בטיסה למפגש טרילטרלי בקפריסין עם ראשי קפריסין ויוון.

שר התקשורת ומנכ”ל המשרד נתנאל (נתי) כהן נסעו לארה”ב – 10-15.6.2018 – לפגישה עם יו”ר ה- FCC האמריקני

■ סעיף הוצאות, בהקשר אחר לחלוטין: בשורה מס’ 1617 בטבלת האקסל מופיע: פריצת כספת (בוצע ע”י כספות חצור, בפטור ממכרז) – סכום של 1,053 ₪. מעניין מה קרה שם עם הכספת במשרד התקשורת.

■ יש לא מעט ‘שי ליולדת’ או ‘חבילות לידה’, כ”א בסכום של 1,170 ₪. במזל טוב!

מבזקים