משרד התקשורת: מכרז לשירותי ייעוץ כלכלי למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ולמינהלת הסדרת השידורים לציבור לצורך ביצוע מחקר ומתן ייעוץ כלכלי בנושאים שונים שבהם נדרשת המועצה להחליט

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

נושא המכרז: מכרז לשירותי ייעוץ כלכלי למועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ולמינהלת הסדרת השידורים לציבור  לצורך ביצוע מחקר ומתן ייעוץ כלכלי בנושאים שונים שבהם נדרשת המועצה להחליט

מס’ המכרז: 217/044

תאריך פרסום: 6 בדצמבר 2017

מועד אחרון: 21 בדצמבר 2017

הערות: היקף העבודה המוערך הינו עד 1,500 שעות לשנה

מבזקים