משרד התקשורת: דרוש/ה: מנהל/ת תחום (תדרים ללא רישוי)

הגוף המפרסם: משרד התקשורת/מינהל הנדסה

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת תחום (תדרים ללא רישוי) – מכרז פנימי

מועד הפרסום: 19 ביוני 2019

מועד אחרון: 26 ביוני 2019

תיאור התפקיד:

+ הובלה מקצועית של תחום התדרים ללא רישוי ובכלל זה התעדכנות שוטפת ברגולציה הנוגעת לתדרים ללא רישוי בעולם ובעיקר באירופה, אחריות ביצוע מחקר והשוואות מבחינת החומר בגופי הרגולציה בעולם והן בקרב תעשיות עולמיות מרכזיות.

+ כתיבת תכניות עבודה ארוכות טווח לפינוי תדרים וביצוע הסדרה מדינתית בתחומי התדרים ללא רישוי.

+ לימוד טכנולוגיות הפועלות בתחומי תדרים ללא רישוי בעולם, בחינת התאמת פעולתם במדינת ישראל וגיבוש אסטרטגיה מתאימה לשינוי מתאים של מדיניות המשרד.

+ אחריות מקצועית לעדכון שוטף של צו אי תחולת פקודת הטלגרף.

+  אחריות להכנה של הצעות להחלטות הנוגעות לתחומי תדרים ללא רישוי לקראת העלאתן בוועדת התדרים הלאומית.

+ ייעוץ מקצועי לאגף בכיר פיקוח ואכיפה ולאגף בכיר רישוי בנושאים הקשורים בציוד אלחוטי הפועל בתדרים ללא רישוי בארץ ובעולם.

+  בחינה שוטפת של משפחות מוצרי אלחוט תוך מתן המלצות להכניסן או נדרש להוציאן מפקודת הטלגרף לעניין הפטור בייבוא אישי ומסחרי.

+  ייזום פרויקטים והשתתפות פעילה באיפיון צרכים בפרויקטים קיימים.

+  סיוע בגיבוש תכנית עבודה שנתית וחודשית אגפית, בהתאם למטרות וליעדי המשרד בהתאם להתוויית מנהל/ת אגף תכנון והנדסת ספקטרום ובתאום עם ראשי האגפים האחרים, תוך ביצוע בקרה ומעקב.

מבזקים