משרד התקשורת: דרוש/ה: מנהל/ת תחום (רישוי חברות תקשורת)

16:23 28.06.2019

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים:

הגוף המפרסם: משרד התקשורת/אגף בכיר רישוי (תל אביב)

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת תחום (רישוי חברות תקשורת) – מכרז פומבי

מועד הפרסום: 27 ביוני 2019

מועד אחרון: 4 ביולי 2019

הערות: במישרה מועסק עובד. המישרה תתפנה ב- 1 באוגוסט 2019.

הערת עורך Read IT Now: ב- 31 במאי 2019 פירסמתי כאן באתר ידיעה על מכרז לאותו תפקיד אלא שאז זה היה מכרז פנימי.

מבזקים