משרד התקשורת: דרוש/ה: מנהל/ת אגף א’ פיקוח ספקטרום במינהל פיקוח ואכיפה [מכרז בינמשרדי]

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת אגף א’ פיקוח ספקטרום במינהל פיקוח ואכיפה בתל אביב

מועד אחרון: 27 באוקטובר 2019

תיאור התפקיד:

+ ניהול אגף במינהל פיקוח ואכיפה העוסק בניטור, איתור ואכיפה של השימוש בספקטרום האלחוטי.

+  הובלה מקצועית ובקרה על פעילות אגף פיקוח ספקטרום ועל תפוקותיו לרבות גיבוש עקרונות וקריטריונים לתכנון פעולות הפיקוח, ניתוח בעיות והפרעות הדדיות בין מערכות תקשורת שונות (לרבות מול כוחות הביטחון ומדינות שכנות),  אחריות על שיפור מתמיד של היכולות המקצועיות-הנדסיות של האגף בתחום.

+ ניהול שוטף של צוות העובדים ביחידה, לרבות: הנחיה ניהולית והכוונה מקצועית- הנדסית של העובדים, הגדרת משימות וקביעת יעדים, בקרה ניהולית שוטפת על תפקודם.

אחריות על פעולות פיקוח החוץ לבחינת תלונות ולאיתור מקורות הפרעה. בחינת מערכות טכנולוגיות, מחשוב ומכשור לייעול פעולות הפיקוח.

+ איפיון אמצעים טכנולוגיים של היחידה כולל הכנת מפרטי מכשור ניטור ופיקוח ספקטרום.

+ ביצוע הליכי רכש, פיקוח על הייצור ובדיקות קבלה לציוד המתקבל, בתיאום עם הגורמים הרלבנטיים במשרד לרבות עם הממונה על מערכות המידע.

+ התעדכנות בפקודת הטלגרף, חוק התקשורת, בספרות מקצועית ובפרסומים בתחום.

+  ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולפי הוראות הממונה.

הערת עורך Read IT Now: במקביל למכרז זה פירסם משרד התקשורת גם שני מכרזים פנימיים: מכרז לתפקיד מרכז/ת (פיקוח טכנולוגי – סיבים אופטיים) ביחידת פיקוח טכנולוגי בתל אביב ומכרז לתפקיד מנהל/ת תחום (דיווחים, כלכלה, וסקירה בינ”ל במינהל הדואר בירושלים.

מבזקים