משרד התקשורת: דרוש/ה: מנהל תחום בכיר (רגולציה)

הגוף המפרסם: משרד התקשורת/מינהל כלכלה

התפקיד: דרוש/ה: מנהל תחום בכיר (רגולציה)

מועד הפרסום: 31 בינואר 2019

מועד אחרון: 7 בפברואר 2019

תיאור התפקיד: ניהול צוות באגף כלכלה ורגולציה בתחום הרט”ן (רדיו טלפון נייד).

תחומי אחריות במסגרת התפקיד:

+ השתתפות בתהליכי קבלת החלטות, קביעת מדיניות וכתיבת מסמכי מדיניות,  גיבוש

חוות דעת מקצועיות, ייזום צעדים רגולטורים וליווי ביצועם מראשיתם ועד סופם וביניהם הקצאת תדרים בחינת מיזוגם והעברת אמצעי שליטה, תמחור אגרות, שינויים בחוק תכנון ובנייה, הכנסת שיפורים טכנולוגיים.

+ חברות בצוותים בין אגפים העוסקים בנושאים שונים דוגמת כתיבת רישיונות חדשים,  עריכת שימועים לגורמים מפוקחים, תיקון רישיונות וכד’.

+ ייצוג המשרד בפני גורמים חיצונים לרבות ישיבות ועדת הכלכלה בכנסת,  כנסים בינלאומיים, סדנאות עבודה בינלאומיות, ישיבות בינמשרדיות וכד’.

+ ניהול, הנחייה וחניכה של כלכלנים באגף.

+ טיפול בפניות גופים הנמצאים בפיקוח.

+ ביצוע תחשיבים וניתוחים כלכליים, תמחור תעריפים,  סקירת שווקים וניתוח מגמות בענף התקשורת.

+ ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

 

מבזקים