משרד התקשורת: דרוש/ה: מרכז/ת (פיקוח טכנולוגי-סיבים אופטיים)

הגוף המפרסם: משרד התקשורת ת”א/אגף פיקוח ואכיפה מערך התקשורת/תחום פיקוח טכנולוגי

התפקיד: דרוש/ה עובד/ת להעסקה זמנית במשרת מרכז/ת (פיקוח טכנולוגי-סיבים אופטיים) לתקופה של עד 12 חודשים

מועד אחרון: 28 באוקטובר 2014

תיאור התפקיד: פיקוח על יישום דרישות הרישיון מתוקף חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב- 1982 לפריסת התשתיות האופטיות ותשתיות פס-רחב, ועמידתן של חברות התקשורת בלוחות הזמנים ובטכנולוגיות המקובלות; חברות בצוות בראשות המנכ”ל, לבחינת הדרכים והפעולות להסרת חסמים; השתתפות בצוותי העבודה המשרדיים לקביעת אסדרה לצורך קידום מיזם הסיבים האופטיים FTTH  וסיוע בכתיבת הוראות וקריטריונים שיאפשרו פיקוח טכנולוגי על חברות התקשורת הפועלות בתחום זה לרבות במיזם FTTH; המלצה על הנושאים והתחומים בהם נכון לבצע פעולות פיקוח, אשר יהוו בסיס לתוכניות העבודה של תחום הפיקוח הטכנולוגי. ביצוע התאמות נדרשות בתכניות הפיקוח והבקרה על חברות התקשורת; איסוף המידע הרלוונטי מהחברות, ניתוח הנתונים וזיהוי פערים טכנולוגיים וביצוע פעולות אכיפה; יצירת מאגרי מידע בתחום ההתנהלות בשוק התקשורת בעידן “ישראל דיגיטלית”.

העובד שייבחר יידרש לעמוד ברמת סיווג “סודי ביותר” בטרם איוש המשרה.

 

מבזקים