משרד התקשורת: דרוש/ה: מנהל/ת תחום רישוי אלחוטי

הגוף המפרסם: משרד התקשורת

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת תחום רישוי אלחוטי באגף א’ תכנון והנדסת ספקטרום בתל אביב

מועד הפרסום: 5 בדצמבר 2017

מועד אחרון: 11 בדצמבר 2017

תיאור התפקיד:

ניהול יחידה באגף א’ תכנון והנדסת ספקטרום העוסקת בניהול ספקטרום התדרים וברישוי תדר למפעילי מערכות אלחוטיות (תחנות אלחוט ימיות ואוויריות, חובבי רדיו וכד’), בהתאם לתקנות בינלאומיות ולרגולציה בישראל הרלוונטיים לצרכים ולשימושים שונים (תקשורת, סחר בציוד אלחוטי, צרכים ושימושים אחרים).

אחריות, הנחיה ובקרה מקצועית על צוות העובדים ביחידה המונה כשישה עובדים המבצעים את הפעילות בתחום רישוי התדרים למפעילים, ובכללה: בחינת בקשות של מפעילי מערכות אלחוטיות (גופים) לעשות שימוש בתדרים, הקצאת תדרים לשימושים השונים, מתן רישיונות לגופים להשתמש בתדרים שהוקצו (רישיונות אלחוטיים),  מתן רישיונות סחר לגופים, מעקב אחר תשלום אגרות בגין התדרים שהוקצו וכיו”ב.

אחריות על נושא הרישוי של מערכות תקשורת יבשתיות ואחרות המשמשות כלים ימיים ואוויריים בהתאם לנהלים ולתקנות הבינלאומיות. הכוונה מקצועית של צוות העובדים, הגדרת משימות וקביעת יעדי ביצוע וקיום בקרה ניהולית שוטפת על תפקידם.

אחריות על נושא הרישוי האלחוטי היבשתי המשולב לפי חוק התקשורת ופקודת הטלגרף.

אחריות על הסמכת מפעילי מערכות רדיו בשירות הימי, האווירי (עד להעברה למשרד התחבורה) וחובבי רדיו, לרבות: בקרה מקצועית על חומרי הבחינה, פיקוח על תהליכי הבחינה וכן אחריות על הנפקת תעודות הסמכה בהתאם.

שותפות בגיבוש מדיניות והסדרה בנושאי תקשורת אלחוטית, תוך ייצוג ההיבטים של רישוי אלחוטי בתהליכים אלו. במסגרת זאת, חברות (על-פי מינוי ככל שיינתן)  בוועדות משרדיות ובין-משרדיות ובצוותי עבודה במשרד העוסקים בגיבוש מדיניות וכללי הסדרה בנושאי תקשורת אלחוטית.

זיהוי בעיות ופערים במדיניות ובהסדרה הקיימות בנושאים הנוגעים לרישוי אלחוטי וכן ייזום וקידום מהלכים במשרד להגדרת השינויים הנדרשים ברגולציה הרלבנטית הקיימת.

סיוע לגורמים המוסמכים בהסדרת נושאי האלחוט מול הגורמים הרלוונטיים ברשות הפלסטינית (רש”פ), תוך תיאום מול הגורמים הישראליים העוסקים בנושא (כולל סיוע באישור העברת ציוד אלחוטי לשטחי הרש”פ).

שותפות בקיום קשר מקצועי שוטף עם ארגונים בינלאומיים בתחום התקשורת האלחוטית (אי.טי.יו, אף.סי.סי וכד’) ועם גופים אזרחיים וביטחוניים בארץ,  בכל הנוגע ליישומן של תקנות הרדיו הבינלאומיות, אמנות והסכמים בתחומי תקשורת אלחוטית ימית, אווירית, וחובבי רדיו. כמו כן, השתתפות (על פי מינוי וצורך) במשלחות, כינוסים, ועדות ומפגשים בינלאומיים עם מוסדות וארגוני תקשורת עולמיים.

הערה: פרסום מכרז פומבי זה הינו לאחר שפורסם מכרז פנימי לאותו התפקיד כפי שדווח לאחרונה בחלון המבזקים של אתר זה.

מבזקים