משרד התחבורה: מכרז לאספקת נתוני תנועה מבוססי מסדי עתק עבור המשרד

14:36 28.12.2018

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים: ,

הגוף המפרסם: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

נושא המכרז: מכרז לאספקת נתוני תנועה מבוססי מסדי עתק עבור המשרד

מס’ המכרז: 19/18

תאריך פרסום: 24 בדצמבר 2018

מועד אחרון: 31 בינואר 2019

הערות: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין הצעות במסגרת המכרז  לאספקת נתוני תנועה מבוססי מסדי עתק.

מטרת המכרז הינה ניתוח דפוס תנועה במרחב מתחם נחקר,  אליו וממנו, על בסיס מסדי עתק הנאספים טכנולוגית באופן רציף בזמן ובמרחב בכיסוי ארצי.

מכרז זה, הינו דו שלבי: בשלב הראשון ייבחרו מציעים בעלי יכולת וניסיון בניתוח נתונים מבוססי מסדי עתק, העומדים בתנאי הסף. בשלב השני של המכרז, יתמודדו המציעים שנבחרו בשלב הראשון על ניתוח המתחמים נשוא המכרז במספר פעימות.

הפעימה הראשונה היא לגבי מתחם העסקים בהרצליה פיתוח וקניון עזריאלי בבאר שבע.

התקופה הכוללת להתקשרות לצורך ניתוח מתחמים הינה שלוש שנים עם אפשרות הארכה בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת או תקופה נוספת בת שנתיים, הכל בכפוף להחלטת המשרד.

מבזקים