משרד התחבורה: דרוש/ה: מנהל/ת תחום בכיר (יישומים)

20:29 07.11.2018

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים:

הגוף המפרסם: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

התפקיד: דרוש/ה: מנהל/ת תחום בכיר (יישומים) באגף בכיר מערכות מידע בחולון – מכרז בינמשרדי

מועד הפרסום: 6 בנובמבר 2018

מועד אחרון: 13 בנובמבר 2018

הערות: במישרה מועסק עובד. המישרה תתפנה בתאריך 31.3.2019. השיבוץ במשרה יתבצע עם פינוייה הסופי.

מבזקים