משרד הרווחה מבקש לקבל מידע בנושא סקר לאומי לאמידת תופעת האלימות במשפחה ואיפיון הצרכים למניעה וטיפול בה

08:23 04.12.2018

קטגוריות: מכרזים/פטורים/דרושים

תגים:

משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים פירסם בקשה לקבלת מידע (RFI)  – פנייה פומבית מספר 2018/178 לפי תקנה 14א לתקנות חובת המכרזים בה הוא מבקש לקבל מידע בנושא סקר לאומי לאמידת תופעת האלימות במשפחה ואיפיון הצרכים למניעה וטיפול בה.

בפנייה נאמר כי אגף בכיר מתו”ה מזמין בעלי ידע וניסיון בתחום ביצוע סקרים ארציים על תופעות חברתיות רחבות למסור לו מידע לצורך בניית מתווה לביצוע סקר לאומי בתחום אמידת תופעת האלימות במשפחה ואיפיון הצרכים למניעה וטיפול בה.

בפנייה מוגדרת אלימות במשפחה כ”אלימות היא כל פעולה הנעשית מתוך כוונה לפגוע בזולת או נתפסת ככזו. אלימות מאופיינת ברצף של התנהגויות מתעללות ובהסלמה בחומרת ההתנהגויות. אלימות במשפחה מתקיימת במסגרת המשפחה ובהקשר ליחסים שבתוכה לרבות בני זוג או שותפים לחיים בהווה ובעבר ופגיעה על ידי בן משפחה מורחבת (מבוסס OECD ואמנת איסטנבול).

אלימות במשפחה באה לידי ביטוי באופנים שונים ובהם אלימות פיזית, אלימות נפשית, אלימות מינית, אלימות כלכלית ואיומים. ישנה אלימות בין בני זוג נשואים ושאינם נשואים ובין בני זוג בהווה או בעבר, אלימות של הורים כלפי ילדיהם, אלימות של ילדים כלפי הוריהם, אלימות כלפי זקנים ובין זקנים, אלימות כלפי חריגים במשפחה, אלימות בין אחים וכן אלימות פסיבית המתבטאת בהזנחה.

המשרד מבקש לקבל מתודולוגיות לביצוע סקר לאומי בנושא אלימות במשפחה שמטרתו אמידת התופעה ואיפיון צרכים לטיפול ומניעה. המטרה של קבלת המידע היא לבחון את האפשרויות של הדרכים והמתודולוגיות של ביצוע הסקר לצורך בחינה אפשרית של התקשרות על ידי המשרד לביצוע סקר בנושא זה בהמשך.

המענה לפנייה יהיה עד ליום 4 בפברואר 2019.

מבזקים